تعداد بازدید: 2524

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 6 آذر 1387-0:0

شورا:شهردار را برکنار کرديم-شهردار:دروغ است!

سخنگوي شوراي شهر قائم شهر از راي آوردن استيضاح شهردار اين شهر و بركناري وي خبر داد اما شهردار قائم شهر وجود جلسه استيضاح عليه خود را رد كرد.


حامد ابراهيمي -سخنگوي شوراي شهر قائم شهر- افزود: از چهار ماه پيش تاكنون براساس ماده 73 قانون شوراها از شهردار در خصوص برخي عملكردهاي حوزه كاري وي توضيحاتي خواسته شد.

وي تصريح كرد: عدم اجراي برخي پروژه هاي عمراني و كندي روند اجراي اين پروژه ها، عدم نظارت بر بودجه شهرداري، عدم اشرافيت بر مديريت اجرايي از جمله محورهاي استيضاح شهردار قائم شهر به شمار مي رفت.

عضو شوراي شهر قائم شهر ادامه داد: در چند نوبت تذكراتي به وي در خصوص اين موارد داده شد ايشان هم تعهداتي در راستاي عمل به آنها به اعضاي شورا دادند اما تاكنون به هيچ يك از اين موارد عمل نكرده اند.

ابراهيمي اظهار كرد: از شنبه هفته گذشته رييس شوراي شهر با مراجعه به شهردار قائم شهر از وي خواسته بود در راستاي حفظ حرمتش، استعفاي دهد اما وي اين امر را نپذيرفت.

وي خاطرنشان كرد: در پي اين امتناع، عصر روز گذشته اعضاي شوراي شهر تصميم به استيضاح و در نتيجه بركناري وي گرفتند.

ابراهيمي افزود: سید مصطفی مطهری به عنوان سرپرست شهرداري قائم شهر در نظر گرفته شده است تا پس از راي كميته انطباق شهردار جديد قائم شهر معرفي شود.

وي در خصوص گزينه هاي اصلي تصدي شهرداري قائم شهر نيز گفت: سه گزينه اصلي از مدتي پيش براي اين سمت در نظر گرفته شده بودند و نتايج مثبتي نيز در اين راستا به دست آمده است.

اما سيد رحمت الله مدني شهردار قائم شهر  اعلام كرد: استيضاحي در خصوص وي در شوراي شهر صورت نگرفته است و اگر آقايان ادعايي دارند بايد ثابت كنند.

وي تاكيد كرد: وقتي مي گويند جلسه اي تشكيل شده و مصوبه اي هم داشته اند بايد صورت جلسه اي را در اختيار مخاطبان آن نيز قرار دهند.

يادآور مي شود انتخاب شهردار براي قائم شهر از تيرماه سال 86 به عنوان عمده ترين چالش پيش روي شوراي شهر قائم شهر به شمار مي رفت.

عدم وجود ديدگاههاي مشترك و بعضاً متناقض در اين انتخاب موجب شده بود تا رنجبر شهردار بابلسر كه به عنوان شهردار فائم شهر نيز انتخاب شده بود با نوشتن نامه اي به شوراي شهر قائم شهر از عدم امنيت جاني خود و خانواده اش در اين شهر نگران شده و خواستار شد براي تصدي اين شغل به قائم شهر مراجعه نكند.

 سيد رحمت الله مدني -شهردار قائم شهر- بر سر برخي اختلافات عنوان نشده با شوراي شهر پس از يك سال تصدي بر اين مسند در مرداد ماه امسال استعفا داد اما مورد پذيرش اعضا قرار نگرفت. به اعتقاد بسياري اين استعفا كه در روزهاي تعطيلات تابستاني شوراي شهر صورت گرفته بود به نوعي اولتيماتوم شهردار به اعضاي اين شورا به شمار مي رفت.

اما اكنون پس از تصدي 15ماهه مدني بر شهرداري قائم شهر استيضاح وي با راي تمامي اعضاي شوراي شهر صورت گرفته است.(isna)    ©2013 APG.ir