تعداد بازدید: 4662

توصیه به دیگران 1

شنبه 9 آذر 1387-0:0

رئيس شورا:قائم شهر ، ملوك الطوايفي اداره مي شود!

رئيس شوراي اسلامي شهر قائم شهر گفت:شهردار اين شهر اشراف برکارها نداشت وناتوان بود.


رئيس شوراي اسلامي شهر قائم شهر با اشاره به عدم مديريت صحيح شهرداري اين شهر گفت: به دليل عدم اشرافيت و توانايي شهردار، شهرداري قائم شهر ملوك الطوايفي اداره مي شد.

كميل گوران اوريمي با اشاره به عدم پذيرش استيضاح از سوي شهردار قائم شهر تصريح كرد: اين استيضاح يكي از استثنايي ترين مواردي است كه تمامي اعضاي شورا با راي اكثريت بر آن صحه گذاشته اند.

وي با اعلام اينكه هيچ مقامي به جز استانداري و فرمانداري حق اعتراض به مصوبات شوراي اسلامي شهرها را ندارد افزود: شهردار مكلف به اجراي مصوبات اين شوراست.

گوران خاطرنشان كرد: استيضاح و بركناري شهردار نتيجه چندين ماه مذاكره و تذكر به وي در خصوص نحوه عملكردش در اين شهرداري بود اما وي علي رغم تذكرات شفاهي، كتبي و مصوبات شوراي اسلامي شهر به بي توجهي ها نسبت به اداره امور حوزه تحت مسئوليتش ادامه داده بود.

رييس شوراي اسلامي شهر قائم شهر در پاسخ به isnaدر اين خصوص كه شهردار قائم شهر پس از گذشت چند روز از بركناري همچنان در محل كارش حضور دارد و استيضاح را نمي پذيرد اظهار داشت: شبهه اي كه براي شهردار ايجاد شده در اين است كه وي تصور مي كند راي گيري بايد در حضور وي صورت مي گرفت در حالي كه در ديدار روز پنج شنبه اعضاي شوراي شهر با فرماندار قانوني بودن اين استيضاح و در نتيجه بركناري آن محرز شده است.

به گفته وي در اين دو روز حضور غيرقانوني شهردار در محل خدمتش هيچ يك از نامه هاي اداري به امضاي وي در شورا پذيرفته نمي شود و حتي حق امضاي اوراق مالي از جمله چك ها نيز از وي سلب شده و اعتبار ندارد.

گوران در خصوص استعفاي دو ماه گذشته شهردار قائم شهر افزود: استعفايي در كار نبوده زيرا اين موارد بايد قانوني و رسمي صورت مي گرفته كه انجام نشده است زيرا شهردار در كاغذ معمولي و با علم به اينكه اعضاي شوراي شهر در تعطيلات هستند اقدام به اين امر نمود.

وي ادامه داد: در اين نامه آمده بود كه با توجه به دخالت هاي اعضاي شوراي شهر در امور مربوط به شهرداري از فردا ديگر در محل كارم حاضر نمي شوم اما روز بعد شهردار در محل كارش بود و وقتي از وي دليل اين امر را جويا شديم اين نامه را به عنوان يك گلايه اعلام كرد و استعفا ندانست.

رييس شوراي اسلامي شهر قائم شهر با اعلام اينكه شهردار در انجام وظايفش فرصت سوزي مي كرد، يادآور شد: وي پس از يك سال از حضور در اين شهر نشان داد كه براي انجام امور از گذشت زمان بهره مي برد، كارها را به تاخير مي اندازد، پروژه ها را بدون نهايي كردن به حال خود رها مي كند و در انجام وظايفش جديت لازم را ندارد.

وي گفت: شهردار قائم شهر در عدم توانايي اش در اداره شهرداري، خود را وارث فرهنگ فرسوده مديريتي در اين اداره مي داند در حالي تغيير مديريت به دليل اعمال سياست هاي جديد و خروج از مديريت هاي ناكارآمد گذشته صورت مي گيرد نه اينكه مدير جديد خود نيز اسير بي ساماني هاي گذشته شود.

گوران تعطيلي دو ماه كارخانه آسفالت علي رغم نيازهاي شهري به آن، نقص هاي فراوان در فضاي سبز شهري، به اتمام نرسيدن كانالهاي انتقال آب، وضعيت نامناسب آسفالت خيابان ها و نارضايتي مردم را عمده موارد نقص در عملكرد شهردار قائم شهر عنوان كرد و ادامه داد: ادامه انجام عمليات اجرائي بزرگترين مجتمع خدماتي تجاري شمال كشور در اين شهر به دليل اهمال شهرداري در پيگيري امور با دو ماه تاخير در زمان بندي صورت مي گيرد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: شهردار در انجام امور دغدغه ندارد اما با اين وجود تمام راهها براي حفظ شخصيت و حرمت ايشان طي شد و نبايد تصور شود اين استيضاح يك جدال شخصي است.

 سيد رحمت الله معافي مدني، شهردار قائم شهر سه شنبه گذشته با راي تمامي اعضاي هفت نفره شوراي اسلامي شهر قائم شهر بركنار شد اما وي اين استيضاح را نپذيرفته و در سه روز گذشته حاضر به ترك محل خدمت خود نشده است.


 • حسن خطیر آقاجانی پاسخ به این دیدگاه 0 0
  جمعه 22 آبان 1388-0:0

  با سلام
  چرا به این صورت که کسی توانایی ندارد در رأس کار می آید و به همه چیز گند می زند و باز هم کنار نمی رود
  کار برو تا نیروی جدید و توانا بتواند شهر مان را آباد کند
  با تشکر
  وسلام

  • پنجشنبه 14 آذر 1387-0:0

   لطفا ادامه موضوعات تغييرشهردارقائمشهر راارائه نماييد.گفته ميشود همچنان شهردار برسركار ميرود


   ©2013 APG.ir