تعداد بازدید: 2443

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 24 آذر 1387-0:0

گلستان بي گل کارگزاران

جاي خالي حزب کارگزاران سازندگي در گلستان ديده مي شود.


هفته نامه سلیم چاپ گلستان نوشت:در ميان احزاب سياسي اصلاح طلب ايران، کارگزاران سازندگي از جمله احزابي است که اخيراً فعاليت خود را بيشتر کرده است.

روزنامه اين حزب، از محدود روزنامه هاي خواندني است که مورد توجه قشر فرهيخته و اهل مطالعه قرار گرفته است.

به نوشته سليم 13 و 14 آذر ماه امسال، حزب کارگزاران سازندگي، گردهمايي سراسري حزب خود را جهت ترميم تشکيلات در تهران برگزار کرده است.

 در گردهمايي اين حزب که به نوعي کنگره آن محسوب مي شود، بسياري از فعالان سياسي کشور حضور داشتند؛ اما نکته قابل توجه درباره فعاليت هاي اين حزب، عدم حضور عملي و جدي کارگزاران سازندگي در استان گلستان است، تا جايي که به نظر مي رسد اين حزب در استان اصلاً تشکيل نشده و وجود خارجي ندارد!

 البته حزب کارگزاران سازندگي به هنگام برگزاري انتخابات، با زدن چند پلاکارد بزرگ آن هم در يکي دو خيابان اصلي شهر گرگان از جمله خيابان کاخ خود را نشان مي دهد که از يک حزب انتظار بيشتري مي رود.

 اگرچه کارگزاران سازندگي حزب نخبه گرا و تشکيل شده از تکنوکرات هاي حامي هاشمي رفسنجاني است که در دوران سازندگي با او همکاري داشتند، ولي بد نيست اين حزب در استان گلستان هم فعاليت جدي داشته باشد.

 همچون دو حزب مشارکت و اعتماد ملي که اعضاي آن در کنگره ها و نشست هاي حزبي حضور پيدا مي کنند، به عالي ترين سطوح آن راه مي يابند و در بسياري از مسايل استان حضور موثر دارند.    ©2013 APG.ir