تعداد بازدید: 2063

توصیه به دیگران 1

جمعه 29 آذر 1387-0:0

مجلس با دولت همخوان نيست-نريمان

نماينده بابل گفت:اگرمادرقانون اساسي تغييراتي بدهيم كه همزمان مجلس ودولت باهم شكل بگيرد،معمولا مردم هردو را هماهنگ انتخاب مي كنند.


نريمان ن-ماينده مردم بابل- گفت: نبود هماهنگي مجلس ودولت معضلي است كه در مقاطعي با آن مواجه مي شويم.وي با اشاره به تفاوت زمان انتخابات پارلمان ورياست جمهوري وامكان وجود تفاوت در سلائق رئيس جمهور ومجلس گفت : ممكن است همين مردم مجلسي تشكيل بدهند با يك نظرگاه و رئيس جمهوري انتخاب كنند با نظرگاه ديگر.

نريمان افزود:اگرمادرقانون اساسي يك تغييراتي بدهيم وتصميمات مناسبي گرفته بشود كه همزمان مجلس ودولت باهم شكل بگيرد دراين انتخاب معمولا مردم هردو را هماهنگ انتخاب مي كنند.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه دولت و اكثريت مجلس هشتم جزو اصولگرايان هستند، گفت : اتفاق جالبي دراين مجلس افتاده اين است كه مجلس با نظرگاهي همگرايانه اصولگرائي بارئيس جمهور بابسياري از نظرات دولت مخالفت مي كند.

 نماينده مردم بابل در ارزيابي تعامل مجلس با دولت نهم گفت : ارزيابي كه از مجلس هفتم درباره تعامل با دولت شده خيلي مجلس هفتم رابادولت دكتراحمدي نژاد هماهنگ نديدند و الان هم در مجلس هشتم خيلي همخوان نيستند.

 نريمان باتاكيد بر تقويت احزاب و ضرورت حفظ وابستگي حزبي نمايندگان اظهار داشت : دركشورما چون پارلمان براحزاب درتشكيل سبقت داشته است متاسفانه احزاب قدرتمندي شكل نگرفت تا بتواند پارلمان راشكل بدهد.(sanayenews)    ©2013 APG.ir