تعداد بازدید: 1841

توصیه به دیگران 1

شنبه 19 بهمن 1387-0:0

انجمن اسلامي در محاق

دفتر انجمن اسلا‌مي دانشجويان دانشكده فني نوشيرواني بابل پلمب شد.


در و پنجره‌هاي دفتر اين تشكل شكسته شده و به جاي آن ديوار كشيده شده است.

هم چنين شنيديم در مراسم بزرگداشت چهاردهمين سالگرد مهندس بازرگان -که به دليل مخالفت مسوولا‌ن مجددا برگزار نشد- تعدادي از شركت‌كنندگان از جمله يک دانشجوي ساروي دانشگاه اميرکبير بازداشت شده است.

گفتني است هفته گذشته 23 تن از نمايندگان مجلس از وزير كشور درباره عدم مجوز برپايي مراسم سالگرد بازرگان سوال كرده بودند.    ©2013 APG.ir