تعداد بازدید: 1897

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 28 بهمن 1387-0:0

گدايان سمند سوار!

فرماندار ساري ادعا کرد:تکدی گری در شهرستان ساری بسیار کم شده و حتی 3 تا 4 نفر نیز در شهر مشاهده نمی کنیم!


فرماندار ساری گفت: تا امروز 101 نفر از متکدیان ساری دستگیر شدند که 80 نفر از آنها تعین وضعیت شده و 21 نفر نیز به اردوگاه ساماندهی متکدیان منتقل شدند .

 محسن زارعی افزود : تکدی گری به عنوان یک مسأله اجتماعی تک علتی نیست و ساماندهی آن همت همه دستگاه های اجرایی مانند دستگاه های قضایی ، بهزیستی و غیره را می طلبد .

وی با تشکر از بهزیستی برای ساماندهی متکدیان ادامه داد : 65 درصد از دستگیر شده ها از قبیله کولی ها و 35 درصد به سایر قوم ها مربوط هستند .

فرماندار ساری با بیان اینکه 35 نفر از متکدیان دستگیر شده غیر بومی هستند اظهار کرد : بهزیستی ردیف بودجه ای برای ساماندهی تکدی گری نداشته و این مسأله در بهزیستی تعریف شده نیست .

زارعی با اشاره به این مطلب که کمیته امداد نقش خود را در رسیدگی به وضعیت مددجویان پر رنگ تر کند گفت : تکدی گری در شهرستان ساری بسیار کم شده و حتی 3 تا 4 نفر نیز در شهر مشاهده نمی کنیم .

 ارضی پور مدیر بهزیستی شهرستان ساری نیز گفت : عده ای از دستگیر شدگان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودند ، و اتومبیل سمند ، چند واحد مسکونی و حتی مستأجر نیز داشتند .

وی از ستاد حاضر خواست تا تمهیداتی برای ساماندهی متکدیان برای بهزیستی در نظر گرفته شود .

جواد قناعت معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران نیز گفت :انتظار داریم تا 2 ماه آینده در ساری هیچ متکدی دیده نشود تا به فکر دیگر شهرهای استان باشیم .

گفتني است از 101 نفر دستگیر شده 54 نفر مرد و 47 نفر زن هستند .

 همچنین 65 درصد از آنها متأهل ، 22 درصد مجرد ، 5 درصد مطلقه و 8 درصد همسر فوت شده هستند .

6 نفر از این افراد تحت پوشش بهزیستی ، 47 نفر تحت پوشش کمیته امداد و 48 نفر نیز آزاد هستند .

همچنین از 101 نفر دستگیر شده 81 نفر بی سواد ، 15 نفر در حد ابتدایی و 5 نفر در حد سیکل تحصیل کرده اند .(isna)    ©2013 APG.ir