تعداد بازدید: 2243

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 29 بهمن 1387-0:0

نابخشوده

‌شهردار قائمشهر براي دومين بار از سوي شوراي شهر بركنار شد.


 رئيس شوراي شهر قائمشهر گفت: شهردار قائمشهر با اكثريت آراي شوراي شهر بركنار شد.

داريوش اسد‌زاده اظهار داشت: شهردار قائمشهر به‌ دليل عدم حضور در جلسات شورا با اكثريت آراي اعضاي شوراي شهر عزل شد.


وي افزود: با وجود ارسال دو دعوتنامه از سوي شورا، شهردار براي پاسخ‌دادن به برخي از سئوالات در جلسات حضور نيافت.


ساره نيك‌جو سخنگوي شوراي استان مازندران نيز در اين باره به farsnews گفت:مصوبه‌هاي شوراهاي اسلامي شهرها در صورت تاييد فرماندار يا شوراي استان لازم الاجرا‌ست.


وي تاكيد كرد: مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها زماني لازم الاجراست كه به تاييد فرماندار يا شوراي استان برسد.


‌نيك‌جو با اشاره به اينكه شوراي اسلامي شهرستان اقدام به عزل شهردار اين شهر كردند، تصريح كرد: اين تصميم‌ها تا زماني كه مراحل نهايي خود را طي نكنند، شهردار قبلي كماكان در مسئوليت خود بوده و هست.


وي افزود: چنانچه شوراي اسلامي اين شهر بر نظرات خود پافشاري كنند، موضوع به هيئت حل اختلاف و محل رسيدگي به شكايات شوراي اسلامي استان ارجاع مي‌شود.


نيك‌جو تصريح كرد: هيئت مذكور موظف است ظرف 20 روز تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي كند.
به گزارش فارس، بر اساس قانون شوراها عزل شهردار شامل چهار مرحله است كه براي عزل اين مقام بايد اين مراحل طي شود.


اين چهار مرحله عبارت از تذكر، سئوال، استيضاح و عزل است كه ظاهرا در عزل شهردار قائمشهر اين مراحل طي نشده است.


سيد‌رحمت‌الله معافي مدني، شهردار قائم شهر بر سر برخي اختلافات عنوان نشده با شوراي شهر پس از يك سال تصدي بر اين مسند در مرداد ماه امسال استعفا داد اما مورد پذيرش اعضا قرار نگرفت تا اينكه حدود دو ماه گذشته اعضاي شوراي شهر قائمشهر حكم به عزل ايشان دادند اما اين حكم پذيرفته نشد و پس از گذشت زماني رياست شوراي شهر قائمشهر از مقام خود استعفا كرد و داريوش اسدزاده به عنوان رياست شوراي شهر قائمشهر منصوب شد.    ©2013 APG.ir