تعداد بازدید: 2280

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 29 بهمن 1387-0:0

انتخابات به سبک ايراني

تاملی بر اعلام نامزدی آقای خاتمی برای ریاست جمهوری دهم(يادداشتي از:دکتر سيف الرضا شهابي-بابل)


     وقتي اعلام تقريبا رسمي كانديداتوري آقاي خاتمي را براي رياست جمهوري در تاريخ 20/11/1387  شنيدم با خودم گفتم اي كاش اين سيد محترم  وارد اين عرصه نمي شد، زيرا :

     اولا – دوره 8 ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي با همه خوبي ها و بدي ها –زشتي ها و زيبائي ها –تعريف و تمجيد ها و يا انتقادات و بد گوئي ها به پايان رسيد و حاصل جمع اين دو دوره كسب نسبي وجاهت ملي و شهرت بين المللي  براي ايشان بود،لذا مصلحت نمي باشد آقاي خاتمي مجددا وارد عرصه اي بشود كه  دوره پر از تنش تكرار شود و سرانجام آن مشخص نيست و چه بسا به دستاورد هاي او در دوره رياست جمهوري آسيب برساند .

     ثانيا-آقاي خاتمي اكنون يك  شخصيت برجسته و شناخته شده و قابل قبول بين المللي است و طرفداران ايشان به جاي اصرار بر كانديدا شدن براي رياست جمهوري بايد براي افزايش وجه بين المللي ايشان تلاش كنند  و جمهوري اسلامي هم بايد از اين پتانسيل استفاده بهينه بكند .

     امروز كشور ما در حال چالش با قدرت ها و تنش هاي بين المللي و منطقه اي است؛ آقاي خاتمي مي تواند در مواقع حساس و سرنوشت ساز قفل در هاي بسته را بگشايد. حيف است چنين ثروت معنوي را درحد آسفالت يك جاده روستائي پائين آورده شود! در مقطعي يعني سال هاي 84-76 آقاي خاتمي براي رياست جمهوري و فعاليت هاي مربوطه مناسب بود ولي امروز بايد جاده هاي بين المللي را براي موفقيت ايران هموار  كند .

    ثالثا – اگر آقاي خاتمي راي نياورد هم شخصيت ملي خود را از دست مي دهد و هم وجه مقبول جهاني او آسيب جدي خواهد ديد و بايد پذيرفت ظرافت روحي خاتمي با آقاي هاشمي رفسنجاني تفاوت دارد .

     يكي از شبكه هاي ماهواره اي مخالف جمهوري اسلامي در برنامه دوشنبه شب 28 /11 87 اعلام كرد در يك نظر سنجي به عمل آمده توسط اين شبكه از حدود سي هزار و اندي نفر شركت كننده 89درصداز اينكه آقاي خاتمي موفق شود قدمي براي حل مشكلات بر دارد ابراز نااميدي كردند. با توجه به اينكه آنهائي كه از ماهواره استفاده مي كنند ودر چنين نظر سنجي هائي شركت مي كنند از شمال شهري هاي تهران و متمكنين شهرستاني هستند كه در سال هاي 76 و 80 اكثر آنها به آقاي خاتمي راي دادند امكان اينكه در انتخابات سال 88 به او راي ندهند زياد است. در چنين وضعيتي طرفداران آقاي خاتمي نبايد خيلي زياد به آراي لايه هاي مياني و پائين دست جامعه و روستائيان اميدوار باشند .

    رابعا-پروتكلي نانوشته در كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه و حتي کشورهاي عقب نگه داشته وجود دارد:وقتي شخصي از مقام رياست جمهوري كنار رفت ( چه آنهائي كه دوره شان تمام شد و چه آنهائي كه موفق نشدند براي دوره بعد انتخاب شوند ) مجددا كانديداي رياست جمهوري نمي شوند. حداقل اينجانب تا كنون ملاحظه نكردم. 

    با توجه به دلايل فوق و دلايلي ديگر به نظر مي رسد اگرآقاي خاتمي عطاي رياست را به لقايش ببخشد بهتر باشد،البته صلاح ملك خويش خسروان دانند.    ©2013 APG.ir