تعداد بازدید: 3474

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 28 مرداد 1383-0:0

دستگيري اعضاي‌ كانون‌ صنفي‌ فرهنگيان‌ استان‌ مازندران‌

اين‌ خبررا نايب‌ رييس‌ كانون‌ صنفي‌ معلمان اعلام كرده است.


نايب‌ رييس‌ كانون‌ صنفي‌ معلمان‌ مدعي‌ شد:طي‌ روزهاي‌ گذشته‌ شش‌ نفر از اعضاي‌ كانون‌ صنفي‌ فرهنگيان‌ استان‌ مازندران‌ بازداشت‌ شدند.


    ©2013 APG.ir