تعداد بازدید: 2429

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 28 مرداد 1383-0:0

با تخصيص اعتبار از سوي ستاد حوادث غير مترقبه خانه نيما به طور اساسي مرمت مي شود

ستاد حوادث غير مترقبه استان مازندران 50 ميليون ريال اعتبار به مرمت بخشي از خانه نيما كه در اثر سيل تخريب شده بود، تخصيص داد.


خانه نيما كه قدمت آن به 200 سال پيش بر مي گردد توسط اجداد «ناظم الا ياله» با گچ كاري ها و پنجره هاي ارسي ساخته شده است. ورودي اصلي اين بنا در جنوب عمارت واقع شده و اتاق ها در چهار طرف آن جاي گرفته اند. «مهدي ايزدي»، كارشناس مرمت اداره ميراث فرهنگي استان مازندران در گفت و گو با «ميراث خبر» گفت: «سيل اخير در مازندارن به تجمع آب و نفوذ آن به ديوار و تشديد ترك هاي خانه نيماكه در اثر زلزله ايجاد شده بود، انجاميد. همچنين نفوذ شديد آب باعث تخريب سقف ضلع شمالي اتاق خانه نيما شد و اين اتاق به طور كامل ويران شد.» به گفته اين مسئول، به منظور جلوگيري از تخريب بيشتر خانه، شوراي تامين استان اعلام كرد: «براي جلوگيري از آسيب بيشتر خانه نيما و مرمت اساسي آن، ستاد حوادث غير مترقبه 50 ميليون ريال به اين كار تخصيص مي دهد. البته اين اعتبار هنوز تخصيص داده نشده است. در صورت تامين اين اعتبار كارشناسان بخش مرمت اداره ميراث فرهنگي مازندران، فعاليت خود را در خانه نيما آغاز خواهند كرد.» وي افزود: «در حال حاضر اقدامات اوليه مرمتي در خانه نيما انجام شده است كه شامل دوخت ودوز ترك هاي ديوار، گچ بري، تزيينات و استحكام بخشي بنا است. اين اقدامت با صرفاعتبار 17 ميليون توماني كه قبلا اداره ميراث فرهنگي استان مازندران براي مرمت بخش هايي از خانه اختصاص داده بود، انجام شده است.» به گفته اين كارشناس «در صورت تامين اعتبار 50 ميليون ريالي استحكام بخشي بنا به شكل اساسي انجام خواهد گرفت. احداث پشت بند در پشت ديوار خانه براي مقاوم سازي در مقابل زلزله همچنين ايجاد سرويس بهداشتي قسمت پشت حياط در محوطه خانه نيما از جمله اين اقدامات است.» نيما يوشيج پدر شعر نو در سيزدهم دي ماه سال 1338 در تهران زندگي را بدرود گفت و در قبرستان ابن با بويه تهران به امانت دفن شد. پس از چند سال پيكر او همان گونه كه وصيت كرده بود در شهريور ماه سال 1373 توسط ميراث فرهنگي مازندران و به همت گروه كثيري از انديشمندان و اهل ادب در زادگاهش، روستاي يوش به خاك سپرده شد.


    ©2013 APG.ir