تعداد بازدید: 2716

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 29 مرداد 1383-0:0

آغاز عمليات اصلاح فاضلاب در 6 شهر مازندران

1 هزار كيلومتر از خطوط 4 هزار و 500 كيلومتري شبكه توزيع آب آشاميدني مازندران بعلت فرسودگي نيازمند اصلاح است.


مهندس حسن افشاري گرجي مديرعامل آب و فاضلاب مازندران با اظهار مطلب فوق در جمع خبرنگاران افزود: عمليات اصلاح اين خطوط در دستور كار شركت آب و فاضلاب قرار دارد. وي افزود: بعلت فرسودگي لوله ها و عمر بالاي شبكه، در حال حاضر 27 درصد آب آشاميدني توليدي مازندران در مرحله توزيع به هدر مي رود. وي با اشاره به خدمات دهي اين شركت به يك ميليون و 900 هزار نفر از جمعيت شهري مازندران و 238 روستا، ميزان توليد سالانه آب آشاميدني اين استان را 157 ميليون مترمكعب ذكر كرد و افزود: هم اكنون 184 حلقه چاه آب در مدار بهره برداري قرار دارد و متوسط بهره برداري اين چاه ها 6 هزار و 700 ليتر در ثانيه است. افشاري گفت: با اجراي برنامه دراز مدت توسعه، آب آشاميدني تمامي شهرهاي مازندران از طريق سدهاي مخزني اين استان تامين خواهد شد. وي با تاكيد بر نبود مشكلي در تامين آب آشاميدني افزود: مازندران در اجراي طرح هاي فاضلاب عقب ماندگي جدي دارد و ميانگين درصد جمعيت برخوردار شهري استان از طرح هاي فاضلاب نزديك به صفر است. مديرعامل آبفاي مازندران از اجراي طرح پيش فروش فاضلاب در اين استان خبر داد و افزود: هم اكنون كار اجرايي طرح فاضلاب در 6 شهر نوشهر، چالوس، بابلسر، جويبار، بابل و ساري در حال انجام است. وي با اشاره به موفقيت شركت آبفا در جذب تمامي اعتبارات اختصاصي در سال گذشته يادآور شد: اين شركت در سال گذشته علاوه بر اعتبارات اختصاصي، 530 ميليون تومان از اعتبارات دستگاه هاي ديگر را به خود اختصاص داده است. افشاري، با ابراز اطمينان در مورد كيفيت و سلامت كامل آب هاي آشاميدني شهروندان مازندراني افزود: آب آشاميدني استان كاملاً بهداشتي است و 8 آزمايشگاه كنترل كيفي آب در مازندران فعاليت دارند و بدون كنترل قبلي آب آشاميدني به دست مشتركان نمي رسد. وي اعتبار سال جاري دستگاه متبوع را معادل 253 ميليارد ريال در بخش سرمايه اي و 180 ميليارد ريال در بخش عمراني و جاري ذكر كرد. وي ميزان بدهي مشتركان آب مصرفي در مازندران را معادل 21 ميليارد و 500 ميليون ريال اعلام كرد و افزود: از مجموع اين بدهي ها يك ميليارد و 100 ميليون تومان مربوط به مصارف خانگي، و 113 ميليون تومان به شهرداري هاي مازندران مربوط مي شود.


    ©2013 APG.ir