تعداد بازدید: 2849

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 29 مرداد 1383-0:0

توجه‌ به‌ مخاطرات‌ فرونشست‌ در تونل‌ «كندوان‌» ضروري‌ است‌

مدير گروه‌ زمين‌شناسي‌ مهندسي‌ سازمان‌ زمين‌شناسي‌ و اكتشافات‌ معدني‌ كشور نسبت‌ به‌ مخاطرات‌ ناشي‌ از ايجاد فرونشست‌ و فروچاله‌ در محدوده‌ تونل‌ كندوان‌ در آينده‌ هشدار داد.


مهندس‌ محمد جواد بلورچي‌ از تونل‌ كندوان‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌يي‌ از لزوم‌ توجه‌ به‌ ملاحظات‌ زمين‌شناسي‌ مهندسي‌ ياد كرد و اظهار داشت‌: هزينه‌ و مدت‌ زمان‌ اجراي‌ طرح‌ تعريص‌ تونل‌ كندوان‌، لزوم‌ انجام‌ مطالعات‌ زمين‌شناسي‌ را قبل‌ از اجراي‌ پروژه‌هاي‌ عمراني‌ در سطح‌ كشور نشان‌ داد چرا كه‌ تصميم‌گيري‌ درباره‌ تعريص‌ يك‌ فضاي‌ زيرزميني‌ موجود در منطقه‌يي‌ با خصوصيات‌ زمين‌شناسي‌ كندوان‌، نيازمند تحقيقات‌ گسترده‌يي‌ بود.مدير گروه‌ زمين‌شناسي‌ مهندسي‌ سازمان‌ زمين‌شناسي‌ كشور با تاكيد بر ضرورت‌ انجام‌ مطالعات‌ زمين‌شناسي‌ به‌ منظور شناخت‌ ويژگي‌هاي‌ مناطق‌ عملياتي‌ و دستيابي‌ به‌ راهكارهاي‌ اصولي‌ در ساخت‌وساز هماهنگ‌ با محيط‌هاي‌ طبيعي‌ خاطرنشان‌ كرد: با مطالعه‌ بيشتر بر روي‌ موقعيت‌هاي‌ مكاني‌ در منطقه‌ كندوان‌ مي‌توانستيم‌ تونل‌ ايمن‌تري‌ در نواحي‌ ديگر منطقه‌ ايجاد كرده‌ و از تونل‌ كندوان‌ نيز به‌عنوان‌ يك‌ يادگار ملي‌ و اثر باستاني‌ نگهداري‌ كنيم‌.بلورچي‌ سپس‌ با اشاره‌ به‌ مشكلات‌ ايجاد شده‌ در زمان‌ تعريص‌ تونل‌ كندوان‌ گفت‌: با انفجاراتي‌ كه‌ بر روي‌ سنگ‌هاي‌ فوقاني‌ تونل‌ صورت‌ گرفت‌، بخش‌ وسيعي‌ از خاك‌ و سنگ‌هاي‌ اين‌ قسمت‌ به‌ داخل‌ ريزش‌ كرد كه‌ اين‌ امر علاوه‌ بر سست‌شدن‌ بافت‌ خاكي‌ منطقه‌، ريزش‌ سنگ‌ريزه‌ها در داخل‌ تونل‌ و راه‌هاي‌ ورودي‌ به‌ آن‌ را به‌ دنبال‌ داشت‌. اين‌ مساله‌ هم‌اكنون‌ موجب‌ ايجاد چندين‌ فرونشست‌ و فروچاله‌ در محدوده‌ تونل‌ كندوان‌ شده‌ است‌ كه‌ در آينده‌ مخاطراتي‌ را براي‌ اين‌ تونل‌ ايجاد خواهد كرد.


    ©2013 APG.ir