تعداد بازدید: 2223

توصیه به دیگران 1

شنبه 16 خرداد 1388-0:0

خرداد روز سروری سیّد است

يادداشتي از:صمد علیپور، فعال سیاسی و فرهنگی-ساري


به خرداد هزاران درود می فرستم ، بر آستان ماه پر از حادثه و داد نماز خواهم گزارد . خرداد همیشه آبستن فریاد و خروش است .

خرداد ماه دمیدن خورشید آزادی است . ماه خرداد است و من اندیشناکم ، و من اندیشناک موسم سرد زمستانی ام . ماه خرداد است و من به 22 خرداد می اندیشم .

 22 خرداد هر کس آرمانش آزادی است بر می خیزد .  22 خرداد  هر کس گمشده ی سال هایش ، دانش ودادگریاست ، بر می خیزد . 

 22 خرداد هر کس که نامش انسان است و سیادت و سروری خود می جوید بر می خیزد .

  22 خرداد صحبت از انسان انتخاب گری است که بر مرکب رهوار عقل مستانه و شادمانه می نشیند و جنگل سیاه تزویر و زور و تقدیر را در می نوردد و بر فراز قله ی شرف و عزّت و انسانیت منزل می گزیند ، تا دریابد که شهروند کدام دولتی باشد .

 22 خرداد  اندیشه های ترس خورده که در خلوت ضمیر ها انباشته شده اند و اجازه بروز و ظهور نداشته اند رنگ آفتاب می گیرند تا برویند ، تا ببالند ، تا سایه گستر شوند تا چو باران بر کویرمان ، بر خشکسالی قرن هامان ببارند و ببارند و ببارند . که ما بالیدن را می توانیم ، که ما باریدن را می توانیم ، که ما سبز شدن را می توانیم ، که ما انسان ماندن را می توانیم ، که ما شدن را می توانیم .

 22 خرداد  هنگامه ی دادخواهی است ، 22 خرداد  هنگامه ی دادگاه خشونت در برابر رحمت ، تقابل در برابر تساهل ، قدرت در برابر حق ، خرافه در برابر عقل ، تقدیر در برابر تدبیر ، تجلیل در برابر تحلیل است .

 22 خرداد  هر کس که به محکمه می رود همه شاهدان اویند ، فردا پاها ، فردا دست ها چه پر توان خواهند شد.

 22 خرداد قاضی به سعادت و سیادت ما بی هیچ سند و مدرکی حکم خواهد داد .  22 خرداد  صندوق رأی ، سند رهایی و آزادی ماست .

 22 خرداد  روز رسوایی تقدیر ، فردا تولد دوباره تدبیر است .  22 خرداد  ساکنان دشت دانایی ، تقصیرمان را به تفسیر و تعبیر می نشینند که چرا چنان ( 2 خرداد 76 ) که چرا چنین ( تیر 84 ) .

 22 خرداد همه ی خلق شریف ، با بارش مهر خداوند لطیف ، خود حاکم بر زمین خواهند شد . من انسانم ، من دشمن نسیانم ، من بنده ی احسانم . دست هایم برای پرواز است ، دست هایم برای رهایی ،برای پیوند ، برای رهیدن از بند است .

من دست هایم را به دست زنجیر اسیر نخواهم کرد . پاهایم برای رفتن است ، برای شدن است ، برای پایداری است . برای پایمردی است . برای دویدن است . برای برنده شدن در مسابقه حضور و جمهور است .

 من پاهایم را به زندان رکود ، به زندان جمود ، به زندان جهالت نخواهم کشاند . فردا روزی است که انسان ، انسان تر ، و آدمی ، آدم تر می شود . چرا که می خواهد خود انتخاب کند .

 22 خرداد  دشت ها ما را به وسعت اندیشه ها دعوت می کنند . 22 خرداد دریا ها طوفانی نخواهند شد .

 22 خرداد  سکوت جنگل ، تبلور فریاد است .  22 خرداد ساکنان کویر ، در طلب آب و نه سراب کجاوه بر اشتران می بندند .

 22 خرداد در گسترده ترین و عمیق ترین و با شکوه ترین تریبون آزاد ، با سهل ترین و مدنی ترین روش ، بدون هیچ ابزاری ، قدرت و دولت ،وزارت و صدارت ، منزلت و شوکت به باشگاه نقد و پرسشگری ، به کارگاه سنجش و داوری می رود .

 22 خرداد جان های روشن ، بلبلان دمن ، هزاران هزار وجدان بیدار ، مستانه و رندانه ، پای کوبان و بی قرار ، برای رهایی ، برای آزادی ، برای عدالت ، برای به بار نشستن گل بوته قانون بر می خیزند،که توسعه ، که ترقّی را ، که مدنیّت را می توانند .

 22 خرداد سدّ سدیدی سر ریز خواهد کرد .

 22 خرداد  سیل خروشانی که منطقش این بار ، آب و آبرو و آبادانی است جاری خواهد شد .

 22 خرداد  روز حمایت از سیّد است .

 22 خرداد  روز سروری سیّداست .

روز سیادت و سرفرازی ملّت سترگ ایران است .    ©2013 APG.ir