تعداد بازدید: 2292

توصیه به دیگران 1

شنبه 6 تير 1388-0:0

روزهاي احيا

 شمس‌الدين حسيني-وزير اقتصاد- گفت: 200 ميليون يورو سرمايه‌گذاري خارجي براي احياي كارخانه‌هاي نساجي مازندران در ‌نظر گرفته شده است.


وزير اقتصاد به عنوان وزير معين استان مازندران با اشاره به اينكه سفرهاي استاني به عنوان پيوند مردم و دولت به شمار مي‌رود، اظهار داشت: توان و شايستگي هيات دولت در تمامي مناطق كشور از طريق سفرهاي استاني به كار گرفته مي‌شود.


حسيني با بيان اينكه يكي از مهم‌ترين فوايد سفرهاي استاني آشنايي مسؤولان كشوري با مناطق مختلف كشور و نيازهاي آنها است، تصريح كرد: در سفرهاي استاني تمام مناطق كشور قرابت بيشتري با دولت پيدا مي‌كردند.


وي با تاكيد بر اينكه رشد و شتاب اقتصادي پيش از توليد نياز به توسعه زيرساخت‌ها دارد، اظهار داشت: بدون توسعه زيرساخت‌ها توليد ميسر نمي‌شود.


وزیر اقتصاد و دارايی در قائم شهر افزود: 200 ميليون يورو سرمايه‌گذاري خارجي براي احياي كارخانه‌هاي نساجي مازندران در‌نظر گرفته شده است.


وي خاطرنشان كرد: با صدور مجوز سرمايه‌گذاري خارجي از سوي هيات سرمايه‌گذاري خارجي كشور، سرمايه‌گذار ترك مبادرت به اين سرمايه‌گذاري مي‌كند.


حسینی با اشاره به زمان سرمايه‌گذاري براي كارخانه‌هاي نساجي مازندران توسط اين سرمايه‌گذار خارجي يادآور شد: احياي اين كارخانه‌ها با سرمايه‌گذاري اين مجموعه خصوصي هر چه سريع‌تر انجام خواهد شد.


وی خاطر نشان ساخت: احياي کارخانه‌هاي نساجي مازندران به عنوان يکي از مصوبات دور نخست سفر هيات دولت نهم به استان مازندران است که توسط هیات دولت مورد پیگیری است.    ©2013 APG.ir