تعداد بازدید: 2016

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 24 تير 1388-0:0

مازني هاي کابينه

پيش بيني هايي در مورد پست هاي تازه مازندراني هاي اطراف احمدي نژاد. 


بنا بر اخبار دريافتي از سايت ها و رسانه هاي مجازي عبدالرضاشیخ الاسلام،رييس دفتر کنوني احمدي نژاد که اهل کجور مازندران است؛يکي از نامزدهاي پست وزارت امور خارجه در کابينه دهم است.در غير اين صورت او در دولت دهم نيز رئیس دفتر رئیس جمهور باقي خواهد ماند.

شيخ الاسلام همراه علي کردان نامزدهاي پست دبیري هیأت دولت نيز هستند.

 براي سمت معاون اولي در کنار اسامي حداد عادل یا ولایتی( در صورت پذیرش) از اسفنديار رحيم مشايي نيز نام برده مي شود. مشایی اهل رامسر مازندران و پدر عروس رييس جمهوري است.او نامزد پست هاي میراث فرهنگی و گردشگری و تربیت بدنی نيز مي باشد.

چون احتمال راي نياوردن مشايي در مجلس مي رود،احمدي نژاد از او در سمت هاي غير انتخابي استفاده خواهد کرد.

     ©2013 APG.ir