تعداد بازدید: 1876

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 25 تير 1388-0:0

يک نماينده:هيچ وقت از کردان تعريف نکردم

داريوش قنبري-نماينده ايلام-گفت:کردان در معامله گری ید طولایی دارد و عملکرد و سوابقش به خوبی این موضع را نشان می دهد.


دایوش قنبری  در پاسخ به علی کردان که او را معامله گر خوانده بود؛ گفت: «کردان در معامله گری ید طولایی دارد و عملکرد و سوابقش به خوبی این موضع را نشان می دهد و تمام این صحبت های او فرافکنی بیش نیست.»


داریوش قنبری -سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس- درباره ی ادعاهای کردان گفت: «صحبت های کردان با توجه به جعلیاتی که داشتند، سندیت و صحت شان کاملا مشخص است، کردان برای فرا فکنی مسائل خودشان هر تهمتی را به هرکسی که لازم ببینند روا می دارند . مسائلی که کردان مطرح کرده است کذب محض است. در ارتباط با اظهار ارادت من به کردان واقعا معلوم نیست که این ارادت را از کجا پیدا کردند، البته کردان ساختمانی برای فنی حرفه ای در شهرستان ما بنا کردند که من بخاطر سرعت در کار از ایشان تشکر کردم اما بعد ها معلوم شد که پول زیادی برای این ساختمان هزینه شده که مورد اعتراض هم قرار گرفت و ابهامات زیادی در مورد هزینه کردن پول برای این سختمان همچنان وجود دارد.»

نماینده ایلام افزود: «کردان گفته است که زمانی که در وزارت نفت بوده من از او تعریف کرده ام؛ من از ایشان می خواهم که یکی از این تعریف ها را ارائه کند تا ببینیم کجا از ایشان تعریف کرده ام هر زمانی که من از کردان و مسئولیتش در وزارت نفت سخن گفته ام همواره در جهت انتقاد بوده و حتی زمانی که آقای نوذری به فراکسیون خط امام آمده بودند بنده به نوذری گفتم که با حضور کردان در وزارت نفت حضور شما بی فایده و بی خود است تا زمانی که کردان قائم مقام وزارت نفت است مسائل و مشکلات آنجا را شما هم نمی توانید کنترل کنید.»

قنبری افزود: «زمانی که کردان به وزارت کشور آمد ما همچنان منتقد ایشان بودیم به خصوص در قرار داد های نفتی که شنیده می شد ایشان در وزارت کشور امضا می کنند، در حالی که سمتی در وزارت نفت نداشتند و به لحاظ قانونی درست نبود. ابهاماتی بود که در مورد ایشان داشتیم و عملکرد کردان همیشه مورد نقد من بوده است، نمی دانم کردان حافظه اش را از دست داده است یا همان خلاف پردازی های گسترده به سبک ادعای مدرک دکتری را ارائه می دهد.»

وی ادامه داد: «کردان دروغ پردازی های دیگری هم کرده است که هیچ یک صحت ندارد، گفته اند که قنبری به دنبال معامله گری بوده است، اتفاقا هر کس به دنبال معامله با کردان بود به نتیجه می رسید اگر ما هم به دنبال این مسائل بودیم که دیگر مشکل خاصی با ایشان نداشتیم، کردان در این زمینه واقعا معروف بود به این که فردی اهل معامله است و به خوبی با همه کنار می آید، این موضوع در جریان استیضاح هم وجود داشت، کردان در معامله گری ید طولایی دارد و عملکرد و سوابقش به خوبی این موضع را نشان می دهد و تمام این صحبت های او فرا فکنی بیش نیست.»(fararu)    ©2013 APG.ir