جمعه 14 اسفند 1388-0:0

نظرسنجي آخر

 آخرين نظرسنجي مازندنومه در سال 1388 در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.


در نظرسنجي بهمن ماه از شما پرسيده بوديم:

با توجه به اين که مازندران يکي از قطب هاي کشاورزي کشور است؛به عملکرد دولت نهم و دهم در بخش کشاورزي(به ويژه حوزه برنج و مرکبات)چه نمره اي مي دهيد؟

206 نفر در اين نظرسنجي شرکت کردند. 59 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجي يعني 121 نفر به گزينه نخست راي دادند.اين گروه بر اين باورند که عملکرد دولت احمدي نژاد در بخش کشاورزي بسيار ضعيف و نمره اين دولت زير صفر است.

اين درحاليست که 26درصد ديگر که 53 نفرند به عملکرد دولت نهم و دهم در بخش کشاورزي نمره اي بين    0 تا 5 دادند.

با توجه به اين دو گزينه 85 درصد شرکت کنندگان در اين نظرسنجي باور داشتند که دولت در اين حوزه بسيار ضعيف ظاهر شده و نمره دريافتي آن زير 5 است.

10 نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجي(5درصد)،گزينه سوم و نمره ي بين 5 تا 10 را انتخاب کردند.

5 نفر ديگر(2%) گزينه چهارم و نمره 10 تا 15 را برگزيدند و بالاخره 17 نفرباقي مانده(8%) به دولت نمره 15 تا 20 را اعطا کردند.

در مجموع تنها 10 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجي بهمن ماه مازندنومه نمره بالاي 10 و قبولي به دولت دادند.

هرچند نتايج نظرسنجي هاي اينترنتي قابل اعتماد نيست و ارزش علمي چنداني ندارد،برآيند اين نظرسنجي نشان مي دهد مردم و مخاطبان ما به هيچ وجه از عملکرد دولت در زمينه حمايت از توليدات کشاورزان مازندراني به خصوص برنج مرکبات راضي نيستند و شديدا" اعتراض دارند.

اما در نظرسنجي اسفندماه سئوال ديگري را دردسترس تان قرار داده ايم.پرسش اين است:


سال 1388 به پايان رسيده است،از شما مي پرسيم:
به نظر شما مهم ترين رويداد سياسي استان مازندران در سال 1388 کدام است؟

-جايگزيني طاهايي به جاي کريمي در استانداري

 -انتقال قناعت به گلستان و ورود ابراهيمي به استانداري

- برگزاري انتخابات رياست جمهوري در استان

-درگذشت علي کردان

براي انتخاب پاسخ مورد نظر به ستون نظرسنجي،در صفحه نخست سايت مراجعه کنيد.