سه شنبه 25 خرداد 1389-0:0

بي نياز از تعريف

برايم باورکردني نبود وقتي شنيدم هادي ابراهيمي،موقعي که به استانداري آمد، 20 روزتمام دو فرزند کوچکش را نديد!-ابراهيمي،مي تواند احمدي نژاد مازندران باشد-مدتي است سر زبان ها افتاده معاون سياسي وامنيتي استاندار به کابينه خواهد رفت وسخنگوي دولت دهم خواهد شد.(يادداشت رسيده)


زماني "آرتور شوپنهاور"-فيلسوف آلماني-گفته بود:"کساني که هرگز وقت ندارند،کم تر کار مي کنند."اما فردي را مي شناسم که بر اين نظريه مهر ابطال زده است:هادي ابراهيمي، معاون جوان استاندار مازندران.
ابراهيمي وقت کم مي آورد،ليکن نه به خاطر بيکاري،بلکه به دليل کار وفعاليت بيش از حد و مثال زدني اش.او مي گويد:"اي کاش شبانه روز بيشتر از 24 ساعت بود تا باز هم بيشتر کار مي کردم...!"


پرکاري و جنب وجوش ابراهيمي جوان، استانداربا تجربه را نيز به واکنش وادار کرده:"مقابل ابراهيمي کم آورده ام،من که ساعت 11شب براي استراحت به منزل مي روم،هادي ولم نمي کند و برايم زنگ مي زند!..."


روز دوشنبه 24 خرداد ماه يک روز مثال زدني براي نشان دادن پويايي وتلاش مضاعف معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران است:6:30 صبح نشست با فرماندهان سپاه،عزيمت به نوشهر و بازديد از طرح هاي سالم سازي دريا،نشست با شوراهاي شهر و روستاي شهرستان نوشهر،جلسه اختصاصي با دست اندرکاران بنادر و کشتيراني استان،بازديد از دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهرو سخنراني در جمع دانشجويان اين دانشگاه،شرکت در جلسه شوراي اداري رامسر،بازديد از طرح هاي سالم سازي دريا در رامسر وحضور در جلسه اي در محمود آباد در ساعت 11:30 شب!


ابراهيمي به خانه که برگشت ساعت از 1:30 بامداد گذشته بود وصبح فردا دوباره ساعت 6:30 اداره بود و پاسخ گويي به مردم!سه شنبه 25 خرداد روز ملاقات عمومي بود وحدود صد نفر از شهروندان از قشرهاي مختلف مهمان اين معاون خستگي ناپذير بودند.ابراهيمي در نهايت محبت به همه پاسخ داد و براي حل مشکل مردم تلفن زد و نامه نوشت و...


فرانسوا رنه شاتوبريان"-نويسنده وشاعر فرانسوي-گفته:"يک اراده قوي بر همه چيز فائق مي آيد،حتي بر زمان."


برايم باورکردني نبود وقتي شنيدم اوموقعي که به استانداري آمد، 20 روزتمام دو فرزند کوچکش را نديد!آن قدر دل آقاي معاون براي پسرانش تنگ شده بود که پس از تلفن بچه ها در ساعت اداري و بسان ساير بازديدهاي رسمي اش، با کيک و آبميوه به ملاقات آن ها رفت ودر مهد کودک، بچه ها را ديد وساعتي با آن ها بود!


کسي تصور نمي کردجوان ترين مدير اجرايي کشور،پس از مدت زمان اندکي از حضورش در استانداري اين چنين برکارش مسلط شود و در حوزه هاي سياسي،فرهنگي و عمراني بدرخشد.موضوعي که طاهايي در جلسه چند روز پيش خود با فرمانداران ومديران دستگاه هاي اجرايي مطرح کرد:"ابراهيمي نيرويي پرکار و پر حرکت است."


هر چند آقاي استاندار بارها تاکيد کرده که"هنوز در کشور کسي مثل احمدي نژاد پيدا نشده"اما به قول دوستي" ابراهيمي،مي تواند احمدي نژاد مازندران باشد."


ابراهيمي تمايل دارد شيوه مديريتش آميخته اي از مديريت کردان واحمدي نژاد باشد؛کردان از اين جهت که پاراف ها ودستورهايش بر محور"اقدام کنيد" و"انجام شود" مي چرخد و احمدي نژاد از اين منظر که پرکار و مردمدار وساده زيست است وهميشه با لبخندي بر لب از مراجعه کنندگان پذيرايي مي کند و هدفش کارگشايي است.


براي اين که با روحيه مردم مداري ابراهيمي آشنا شويد کافيست که روز سه شنبه و در ملاقات هاي عمومي به دفترش برويد وشيوه پاسخ گويي اش را از نزديک ببينيد.او پشت ميز منشي اش مي نشيند وبه تک تک مراجعه کننده ها پاسخ مي گويد،از همان جا به مديران اجرايي تلفن مي کند،نامه مي نويسد،راهکار نشان مي دهد و...ملاقات روز سه شنبه هاي هادي نقل محافل عمومي شده وشيوه کارش را ساير معاونان ومديران استانداري براي يکديگر نقل قول مي کنند.


او علاوه بر ديدارهاي مردمي سخنوري زبردست نيز مي باشد.همه حرکت ها با پيشگامي افراد سخنور آغاز مي شود وسپس به دست مردان عمل مستحکم مي شود.مي گويند در طول تاريخ نيرويي که هميشه بهمن هاي بزرگ مذهبي وسياسي را به حرکت درآورده جادوي سخن وتنها جادوي سخن بوده است.
  هميشه جلسات سخنراني ابراهيمي براي خبرنگاران جذاب بوده است؛چه، معاون جوان با منطق واستدلال وشفاف و رسانه اي حرف مي زند.


بيان خوش هادي تا بدان جا پيش رفته که مدتي است سر زبان ها افتاده او به کابينه خواهد رفت وسخنگوي دولت دهم خواهد شد.


ابراهيمي به احمدي نژاد عشق مي ورزد و در مسير اصولگرايي ثابت قدم است.او تا بدان جا پيش رفته که مي گويند بر سر انتصاب هاي درون استاني با استاندار اختلاف سليقه پيدا کرده؛طاهايي عزم بر تثبيت مديران استان دارد و ابراهيمي دغدغه دارد که نيروهاي ستاد احمدي نژاد بر سرکار بيايند ومديريت دستگاه هاي اجرايي را برعهده بگيرند.


همين تفاوت نگاه باعث شده انتصاب ها به کندي صورت پذيرد.اين در حاليست که هر روز فشارهاي سياسي برخي نماينده هاي مجلس ونيز ستادهاي دکتر احمدي نژاد بر طاهايي وابراهيمي بيشتر مي شود،گرچه معاون جوان گفته:"با عزل ونصب هاي اتوبوسي مخالفم"اما براين قضيه هم تاکيد کرده که:"هرگز تسليم فشارهاي سياسي نمي شوم."


احمدي نژاد نگاهي مثبت به هادي ابراهيمي دارد،شايد آينده به گونه اي ديگر براي اين معاون پويا وجوان رقم بخورد.رزومه ي کاري هادي پر است ازسمت هاي مختلف سياسي وفرهنگي وجابه جايي هاي شغلي.

او در سال هاي اخير سمت هاي گوناگوني داشته:مدير پخش راديو مازندران،معاون اطلاعات واخبارشبکه طبرستان،مشاور سياسي مديرکل صدا وسيما،مدير واحد تحقيقات وپژوهش صدا وسيما،فرماندار تنکابن،مدير کل فرهنگ وارشاد استان و... روزنامه نگار.


هادي همان زمان که کارشناس معمولي صدا وسيماي مرکز مازندران بود،صميمي و مردمدار و پرکار و خلاق وبااراده بود.

او36 سال پيش در روستاي کياپي ساري برآمد،اما هنوز روحيه سادگي وصميميت و تلاش روستايي اش را حفظ کرده است.
او هنوز خودروي شخصي ندارد

 و خانه اش را پس از 5 مرتبه اسباب کشي ومستاجري،يک سال پيش با تسهيلات بانکي خريده است.
"گوستاو لوبون"-فيلسوف وجامعه شناس فرانسوي گفته:"کسي که به خود اطمينان دارد،بي نياز از تعريفي است که ديگران از او به عمل مي آورند."


اين يادداشت نيز قصد مجيزگويي و تعريف وتمجيد بي جا نداشت،باور دارم در روابط دوستانه وصميمانه"تحسين" به مثابه روغني که به چرخ هاي ماشين مي زنند تا خوب کار کند،لازم است.


نگارنده به عنوان يک دوست وخبرنگاري که ابراهيمي را از نزديک مي شناسم بر اين باورم که اگر تحسين وآفريني نباشد دوستي متزلزل و بي ثبات خواهد شد و اين نوشته تنها بر اين هدف يعني تحسين يک مدير تلاشگر بر قلم جاري شد.هر چند شايد انتقادهايي نيز بر شيوه وعملکرد معاون جوان استاندار مازندران مترتب باشد که آن هم به وقتش گفته خواهد شد.

(امضا محفوظ)