دوشنبه 29 شهريور 1389-16:49

برف تابستاني!

بارش برف در آخرين روزهاي تابستان ارتفاعات كلاردشت ر اسفيدپوش كرد.


به گزارش خبرنگار مازندنومه در کلاردشت،با تغييرناگهاني دما و سردشدن هوا در آخرين روزهاي تابستان ، بارش برف ارتفاعات علم كوه، تخت سليمان وسياه كمان راسفيد پوش كرد.

پايگاه كوهنوردي كلاردشت باتاييد بارش زودهنگام برف در اين ارتفاعات گفت: آخرين گروه كوهنوردي روزيكشنبه 28 شهريور،پس ازصعود به علم كوه به پايگاه بازگشته اند.

 لازم به يادآوريست دريازدهم مردادماه نيز بارش برف وكولاك شديد صعود 5 تيم كوهنوردي را كه در چند مسير از جمله ديواره سنگي قصد صعود داشتند غافلگير کرد که پس از 76 ساعت جدال بامرگ، دو كوهنورد مشهدي آنان را به طور معجزه آسايي ازمرگ نجات دادند.

 قله هاي علم كوه وتخت سليمان باارتفاع 4 هزار و 800 و4 هزار و850 متر بادارا بودن 45 قله ويخچالهاي 5 هزار ساله بالاي 4 هزار متر دومين قله بلندايران ويكي ازقله هاي پرجاذبه جهان است.