سه شنبه 25 آبان 1389-19:22

آزرم:گروکشي نکرده ايم

حسن آزرم-مديرکل تامين اجتماعي مازندران-گفت:حقوق و مزایاي کارکنان را گرو نگرفته ایم-افزایش نيافتن حقوق پرسنل تامين اجتماعي محدودیت قانونی است و مدیرعامل جدید تامین اجتماعی کشور در صدد رفع این مشکل است-نمی پذیرم که کارکنان تامین اجتماعی،افراد بی انگیزه ای هستند.


مدیرکل تامین اجتماعی مازندران در خصوص دستاوردهای سفر حافظي-مدیرعامل تامین اجتماعی کشور- به مازندران به مازندنومه گفت:راه های توسعه مسائل اداری ، بیان مشکلات و گزارش شناخت از نکات مورد توجه این سفر بوده است.

حسن آزرم در رابطه با مشکلات تامين اجتماعي استان ضمن اشاره به اين که به موارد قابل توجهی دست یافته ايم، اظهار داشت:در سفر آقاي حافظي مشکلات موجود بررسی شده اند و در چند ماه آینده هم طی نشست دیگری قابلیت اجرایی پیشنهادها بررسی می شود.

 از آزرم در خصوص افزایش نيافتن حقوق و مزایاي کارمندان تامین اجتماعی در چند سال اخیر و حذف برخي مزايا و پرداخت هاي مرسوم پرسیدیم که وی پاسخ داد:افزایش نيافتن حقوق پرسنل، محدودیت قانونی است و مدیرعامل جدید تامین اجتماعی کشور در صدد رفع این مشکل است و در این زمینه قول هایی داده است .

به گزارش مازندنومه،وی در رابطه به انگیزه نداشتن کارمندان تامین اجتماعی به علت افزایش نيافتن حقوق و نيز قطع برخي مزایا که در ارائه خدمات مناسب به مشتری بروز يافته و باعث رنجش خاطر ارباب رجوع شده ،تصریح کرد: شکی نیست که کاهش و یا افزایش حقوق و مزایا از عوامل تاثیرگذار در انگیزه کارکنان است اما به هیچ وجه نمی پذیرم که کارکنان تامین اجتماعی ، افراد بی انگیزه ای هستند.

آزرم با بیان اینکه این مشکل ممکن است در هر دستگاهی وجود داشته باشد، یادآور شد: 100درصد مراکز تامین اجتماعی در حال فعالیت و ارائه خدمات هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران افزود: این گونه نیست که حقوق و مزایا را گرو بگیریم و ارباب رجوع ناراحت شود.

شایان ذکر است که آزرم در ابتدای گفت و گوی تلفنی،به خبرنگار مازندنومه گفت: برای مصاحبه باید با دفتر روابط عمومی مرکز در تهران هماهنگ کنید و فعلا سیاست رئیس جدید این گونه است.