دوشنبه 27 شهريور 1391-10:20

از داوطلبان شورا آزمون ورودی بگیرید

متاسفانه مدیریت مبتنی بر مدرک بلای جان نظام اداری و اجرایی و نهادی عمومی شده است/ خیلی از مسوولان و اعضای شوراها از کار با رایانه و اینترنت عاجزند/برگزاری آزمون ورودی سنجش مناسبی برای بررسی اطلاعات کاندیداهای شورای شهر است.


مازندنومه؛یادداشت مهمان،ایرج نیازآذری:چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،24خرداد92 برگزار می شود .

عملکرد سه دوره مدیریت شهری توسط نهادی مدنی و عمومی مثل شورا ، تجارب فراوانی پیش روی سیاستگذاران کشور نهاده است.

 به نظر نگارنده حساسیت نهاد شورا و گستردگی حوزه تصمیم سازی این نهاد عمومی و مردمی ایجاب می کند اعضای آن مهارت ها و اطلاعات کافی را در بخش های مختلف داشته باشند.

 اگرچه قانون دانشنامه لیسانس را جز لوازم ثبت نام تعیین نموده است، لیکن صرف داشتن مدرک لیسانس دلیلی بر تناسب اطلاعات و مهارت برای امرمهمی چون عضویت در شوراها نیست.

 به نظر این قلم صرف داشتن مدرک حتی دکتری نمی تواند دلیل کافی برای مطلع بودن افراد باشد چه آنکه در برخی مواقع یک فرد دیپلمه دارای مهارت ها ، تجارب و اطلاعات موسعی در زمینه های مختلف است که خیلی از تحصیل کرده ها ندارند.

 متاسفانه مدیریت مبتنی بر مدرک بلای جان نظام اداری و اجرایی و نهادی عمومی شده، در صورتی که به" مهارت " به عنوان عنصر مهم در مدیریت بی توجهی می شود.

 تنوع و گستردگی مدیریت شهری ایجاب می کند تا اعضای شورای شهر در کناریک تخصص یا مدرک دانشگاهی و سایر ویژگی فردی با فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اطلاعات حقوقی ، مالی، مکاتبات اداری ،مسائل اجتماعی و اقتصادی ، دانش فنی و مهندسی، مدیریت و برنامه ریزی شهری ،بودجه ریزی ، شهرسازی و سایر اطلاعات عمومی مرتبط با مدیریت شهری آشنایی حداقلی داشته و دارای مهارت هایی در این زمینه ها باشند تا موجب اتخاذ تصمیم های درست و کارشناسانه شوند.

به طور مثال در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات متاسفانه خیلی از مسوولان و شوراها از کار با رایانه و اینترنت عاجزند یا خیلی ها با حداقل های مدیریت شهری ناآشناهستند در صورتی که مقدرات شهروندان در ید و قدرت آنهاست.

این افراد کم اطلاع چگونه می خواهند بر امور کارشناسان با تجربه و متخصص زیر دست خود نظارت کنند، حال آنکه ناظر و سیاستگذار خود باید به مراتب شایسته تر و مطلع تر از زیرمجموعه باشد.

 هم اکنون جمع کثیری خود را مهیای شرکت در انتخابات شوراها کرده و حتی جلسات و برنامه های تبلیغاتی خود را شروع کرده اند ،اما خیلی از این افراد اطلاعات محدودی از قوانین و مقررات شهری یا سایر ضوابط قانونی دارند.

این گروه بدون آنکه با قانون آشنا باشند یا ظرفیت های مدیریت شهری را بدانند در بین شهروندان تعهداتی ایجاد می کنند که بعد از انتخاب نمی توانند از پس آنها برآیند.

این دسته از افراد از بدیهی ترین مسائل مدیریت شهری بی اطلاعند اما با باروش های مختلف رای می گیرند،بنابراین شایسته است با اصلاح قانون انتخابات مجلس و شوراها تمهیداتی اتخاذ شود تا در کنار سایر شایستگی ها و ویژگی های بایسته برای عضویت در پارلمان ملی و محلی افراد متخصص ، خبره و مطلع ثبت نام کنند.

دموکراسی و مردم سالاری شیوه درستی برحاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است اما با ساز و کاری درست.

باور نگارنده این نیست که اعضای شورای شهر یا نمایندگان مجلس "همه چیزدان" باشند، اما حساسیت و اهمیت تصمیمات پارلمان محلی می طلبد که اعضای شورای اسلامی شهر کف قابل قبولی از اطلاعات عمومی متناسب با جایگاه شورا داشته باشند.

ازاین جهت برگزاری آزمون ورودی سنجش مناسبی برای بررسی اطلاعات کاندیداهای شورای شهر است،چون آزمون ورودی و برگزاری امتحان امری متداول ،مرسوم و عادلانه برای سنجش وارزیابی توانمندی متقاضیان در تمامی دنیا برای ورود به مشاغل مختلف می باشد.

 بی تردید هرکسی پیرامون حوزه شغلی خود اطلاعات مکفی داشته باشد و با اصطلاحات و واژه های کار آشنا باشد به همان نسبت دارای مهارت و قدرت تصمیم گیری دقیق تر و تخصصی تری خواهد بود.

شرکت در آزمون ورودی و کسب نمره قبولی می تواند یکی از شرایط نامزدی و احراز صلاحیت در کنار سایر شرایط قانونی باشد.

شاید برخی مخاطبان بگویند که اعضای شورای از مشاوران و کارشناسان مشاوره می گیرند اما باید گفت کسی که اطلاعات حداقلی پیرامون مدیریت شهری ندارد نه توان دریافت نظر مشاوران را دارد ونه می تواند مباحث تخصصی و کارشناسی را حلاجی کند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که موضوع آزمایش و آزمون برای همه مشاغل و مناصب ضروری است و می تواند راه مناسبی در جهت تحقق شایسته سالاری و تخصص محوری باشد. 

ایمیل نویسنده: (irajniaz@yahoo.com)