چهارشنبه 19 مهر 1391-0:8

تن شورون!

گزارش تصویری از حمام قدیمی خزینه ای در کجور(روستای کندلوس)که به دوره قاجاریه مربوط است. 


 

عکس از:محمد حسین ملایی کندلوسی