دوشنبه 29 آبان 1391-16:44

با هر چیز شوخی دارید،با دارو شوخی نکنید!

اگر از ناحيه دولت در زمينه دارو كم توجهي يا كوتاهي و بي خيالي صورت گرفته باشد،بايد گفت خيانتي بزرگ در حق بيماران انجام گرفته است/بهتر آن است به جاي ورود بي رويه مكمل ها که بعضا شرکت های واردکننده ازقبیله ازمابهتران هستند،به ورود داروهاي ضروري توجه بيشتری شود.


مازندنومه،سیف الرضا شهابی،دکترای داروسازی:آقاي دكتر حسينعلي شهرياري- نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون بهداشت ودرمان مجلس- در گزارشي كه توسط كميسيون مزبور تهيه شدكه بخش هاي مختلف درمان و سلامت و دارو را در برمي گرفت در بخش كمبود دارو اعداد و ارقامي را اعلام كرد كه اگر توجه خاص به آن نشود،در آينده براي همه بيماران وخصوصا بيماران خاص فاجعه بارخواهد بود.

دكترشهرياري گفت : "در6 ماه نخست امسال براي واردات دارو ارز اختصاص داده نشده است و از480 ميليارد تومان پيش بيني شده براي يارانه دارو220 ميليارد تومان تخصيص داده شد."

البته بايد منتظرپاسخ مقامات دولتي بود وآنگاه قضاوت كرد،وليكن اگر آنچه را كه رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده واقعيت داشته باشد و از ناحيه دولت دراين زمينه كم توجهي يا كوتاهي وبي خيالي صورت گرفته  باشد،آنگاه بايد گفت خيانتي بزرگ در حق بيماران و خصوصا بيماران صعب العلاج انجام گرفته است .

دكترشهرياري درادامه گزارش اظهار داشت: "هزينه درمان يك بيمارمبتلا به سرطان سينه درگذشته 50 تا 70 ميليون تومان بود،درحالي كه امروز به 200 ميليون تومان رسيده است و يا دريچه قلب را به قيمت 120 ميليون تومان مي خرند."

در مورد دارو اگرچه از 25 سال قبل دست اندركاران داروئي وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکي همواره اعلام مي كنند كه 96%يا 97% داروی مصرفي در داخل كشور و توليد صنايع داورسازي داخلي است، اما آنچه كه واقعيت دارد اينكه  مواد اوليه و تعدادي ازمواد اكسپيان ازخارج وارد مي شود و با ورود اين مواد،چرخ هاي صنعت داروسازي كشوربه گردش درمي آيد،درغيراين صورت كارخانه هاي داروسازي ازحركت باز مي ايستند.

 اگر ارز لازم و مورد نيازتخصيص داده نشود و يا تحريم ها اعمال شود توليددارو در داخل با مشكل روبرو مي شود.

از طرف ديگر 3% يا 4% داروهای وارداتي از داروهايی با تكنولوژي بالا و گران قيمت هستند كه براي بيماري هاي صعب العلاج مورد استفاده قرار مي گيرد كه اگر اين دسته از داروها هم وارد نشود،همان طوركه رئيس كميسيون بهداشت ودرمان مجلس بيان كرد هزينه درمان يك بيمارمبتلا به كانسر سينه از 60-50 ميليون تومان به 200 ميليون تومان افزايش پيدا خواهدكرد.

   دراین شرایط تحریمی ومشکلات ارزی بهتر آن است به جاي ورود بي رويه مكمل ها که بعضا شرکت های واردکننده ازقبیله ازمابهتران هستند به ورود داروهاي ضروري كه حيات و ممات بيماران درگرو آن هاست ازسوی وزارتخانه مربوطه توجه بيشتری شود.

   درسال هاي اخير به كرات شاهد بوديم آن هائي كه صاحب قدرت سياسي و اقتصادي و...دركشورشدند بلافاصله بعد از ظهور علائم اوليه بيماري يا با استفاده از امكانات دولتي و بعضا شخصي  راهي كشورهاي خارجي شدند و دربهترين مراكز درماني تحت درمان قرارگرفتند و از بالاترين سطح مراقبت های پزشکی برخوردارشدند،درمقابل اقشارمياني و پائين دست جامعه نه توان مالي براي رفتن به خارج ازكشوربراي درمان دارند و نه امكانات آن را و درنتيجه دلشان خوش است به درمان داخل كشور كه اگر امكانات داخلي هم از آن ها مضايقه شود،مطمئنا ظلمي بزرگ درحق بيماران تهيدست است.

 تعجب آورتر اينكه در دوراني كه دولت محترم اين همه از مهرورزي وعدالت محوري سخن مي گويد،در حق اقشارمحروم،مهر و عدالت دریغ می شود.

  بایدبه دست اندرکاران مملکت خاطرنشان کرد باهمه امورشوخی می کنید،خواهش می کنیم با دارو شوخی نفرمائید.