دوشنبه 23 بهمن 1391-14:22

زنده باد بهار

شعر طنز مازندنومه/...يكي بگه بگم بگم ، بعد بره با نوار بياد / اين بزنه تو پوز اون ،بعدش باهاش كنار بياد ...(ویرایش دوم)


دوكي مي خواد بهاربياد / هركي با يك شعار بياد

 يكي بگه: بگم بگم / بعد بره با نوار بياد

 اين بزنه تو پوز اون / بعدش باهاش كنار بياد

هزارتومن همينجوري / رو قيمت خيار بياد

 براي چندتا راي ما / دويست تا خواستگار بياد

 يكي رو تاييد بكنن / يكي براش قرار بياد

 يكي مهندسي كنه / اون يكي با آچار بياد

 اين يكي فتنه گر بشه / اون بره با دلار بياد

 سلموني اصلاح بكنه / يا كه با اقتدار بياد

 راي هاي تا نخورده مون / يه گوشه اي به كار بياد

 دعواكنن بلوا بشه / صداي زهرمار بياد

 قتل و آژان كشي كه شد / نوبت الفرار بياد

 خدا نكرده جغد جنگ / پاشه به اين ديار بياد

 براي ضبط فيلم ما / كلي خبرنگار بياد

 از دو طرف به خيك ما / فشار ناگوار بياد

 وقتي زديم به پست هم / دشمن جيره خوار بياد

 براي ختم غائله / دولت همجوار بياد

 كشورو قسمت بكنن / صداي خربيار بياد

 چرا كه ملت نتونست / با هم ديگه كنار بياد

 بهارمون خزون بشه / بازم مي خواي بهاربياد؟!

شاعر:کیشو

ایمیل شاعر: (mehrdadhadi462@yahoo.com)

پس از انتشار شعر طنز بالا،مخاطب باذوقی با نام"30roos" شعری در استقبال از شعر کیشو با همان وزن سرود که در زیر آمده است:

دُکی میگه بهار میاد / شاید اسفندیار میاد 

 کیشو ، دُکی مهربونه / درد ماهارو می دونه 

دلار به نرخ کهکشون / همسایه های مهربون 

ترکیه و عراق و روس / ترکمنستان ملوس

هر کی که از راه رسیده / یه کمی از ما کشیده

کیشو بهار مشاییه؟ / یا نکنه بقاییه؟!

این سری که بهار بیاد / اون یکی روی کار بیاد

دلار میشه دویست تومن / نون میشه 10 تا بیست تومن

حقوق ها میلیونی میشه / زندگی اعیونی میشه

سیب زمینی؟ مفتی می دن! / همون که قبلنم دادن

خلاصه که بهار بیاد / اگه اسفندیار بیاد

دُکی میشه پوتینِ ما / زندگی روتین ما

از ممه و لولو میگه / از وزیر هلو میگه

خوشیم با هم دور همیم / گاهی زیاد گاهی کمیم

ای بابا کیشو بی خیال / این همه عشق و شور و حال

کیشو نمیر بهار میاد / خربزه با خیار میاد...