شنبه 22 تير 1392-10:43

تکذیب انوشه/آقایان خودشان دانشنامه را تمام کنند

حسن انوشه برگشت مجدد خود را به مازندران تکذیب کرد/اگر قرار بود برگردم که هرگز نمی اومدم تهران/خیلی ها اومدند و گفتند برگرد،ولی شرایط کار در آنجا مهیا نیست/شش ماه تمام در یک دخمه کوچک بودم، مریض که می شدم،کسی نبود بیاید بگوید حالت چطور است!


مازندنومه،رضا شریعتی:چند روز پیش از انتخابات 24 اسفندماه،باخبر شدیم که استاد حسن انوشه که پاییز سال گذشته با تبلیغات فراوان دولتی ها برای تدوین دانشنامه مازندران به ساری آمده بود و 6ماه بعد با ناراحتی استان را ترک کرد و در گفت و گو با ما اعلام کرده بود:دیگر به مازندران برنمی گردد؛دوباره برگشته و در سکوت مشغول ادامه کار تدوین دانشنامه شده است.

ترجیح دادیم انتخابات را پشت سر بگذاریم و سپس با استاد انوشه،موضوع را در میان بگذاریم.روز جمعه با او تلفنی گفت وگو کردیم،در حالی که انوشه هم چنان بر نیامدنش به مازندران مُصر بود:

*سلام استاد،می خواستم چند دقیقه وقت تان را بگیرم.

-سلام،بفرمایید

*این جا شایعه شده شما دوباره برگشتید ساری؟

-نه چه معنا دارد؟ اگر قرار بود برگردم که هرگز نمی اومدم تهران.

*از وقتی برگشتید تهران، کسی هم پی گیر شده؟

-آره،خیلی ها اومدند و گفتند برگرد؛ولی شرایط کار در آنجا مهیا نیست.موقع برگشت که رفتم پیش استاندار،گفته بود بمانم، آقای طبرسی را هم دوست دارم،همان زمان خواستم بروم پیش شان که مریض بود.

*نمی شد کمی انعطاف پذیرتر می بودید؟ به هرحال قرار بود نتیجه ای که حاصل می شود برای مردم مازندران ثمر بخش باشد.

شش ماه تمام در یک دخمه کوچک بودم، مریض که می شدم کسی نبود بیاید بگوید حالت چطور است! دورمان پر شده بود از آدم هایی که فکر می کردند آمده ام جای شان را بگیرم ؛ درحالی که قرار بود با هم کار کنیم. با این شرایط هم داشتم کار می کردم این چه چیزی را نشان می دهد؟! اینکه من علاقه مند به کار بودم اما نشد.

*با این وجود پروژه دانشنامه مازندران برای همیشه بسته می شود؟

-آقایان خودشان بروند و دانشنامه را تمام کنند

***

سایر مطالب مرتبط:

-انوشه:دیگر برنمی گردم http://www.mazandnume.com/?PNID=V15278

-رد ادعاها/انوشه:نخستین حکومت شیعی جهان در مازندران تاسیس نشد

 http://www.mazandnume.com/?PNID=V14733

- ارزش افتخار http://www.mazandnume.com/?PNID=V14724

- آن جلسه مرا عصبانی کرد http://www.mazandnume.com/?PNID=V14772