چهارشنبه 13 آذر 1392-0:49

مدیران پارکینگی دولت قدیم، امیدوار به دولت جدید

متاسفانه شمار زیادی از مدیران که در دولت نهم قرار بود به پارکینگ فرستاده شوند، هنوز هم در بدنه دولت یازدهم با اقتداری البته مضمحل تکیه داده اند و اکنون با ارتقای سمت برخی از آنها در این دولت حتی مدیران ضعیف هم توهم زده اند و حداقل بر باقی ماندن در سمت فعلی امیدها بسته اند.


مازندنومه، ربابه حسین پور: بیش از 100روز از عمر دولت یازدهم می گذرد. در نود و نهمین روز عمر دولت اتفاق به ظاهر خوشایندی رخ داد و همه کشور را به ولوله ای بس شعفناک واداشت؛ توافق ژنو ترسیم آینده ای روشن و نوید بخش برای مردمی است که طی دو سال آخر حاکمیتی دولت دهم نفس های شان به شماره افتاده بود. آنها دیگر امیدوارتر از گذشته بی صبرانه منتظر تغییرات مثبت به ویژه در مباحث اقتصادی هستند.

 می دانیم که لازمه تغییر و تحول، ظهور و بروز اندیشه های ناب ، تفکرات باز کلان نگرانه و توانمندی های خاص و هنر بروز آن در عرصه های مدیریتی است، همان اتفاق خوشایندی که علی رغم اینکه رییس دولت در همان اوایل استقرار و بلافاصله پس از چینش مهره های دولت، در استان مازندران اعمال نمود، اما ظاهرا والی استان مان تمایلی به این رویکرد و رویه مدیریتی نشان نمی دهد.

 مردم مازندران که در انتظار تغییرات مثبت در روند اجرایی استان از همان ابتدا بودند و تصور می کنند با روی کار آمدن دولت جدید، مدیران جدید با خط و مشی متفاوت می توانند اقتصاد آشفته کشور را متحول سازند دیگر حوصله شان کم کم سر می رود و ....

 متاسفانه مازندران در 100 روز دولت یازدهم در خمودی و رکودی همچون دوران حکمرانی دولت گذشته به سر می برد و هنوز مدیران ضعیف و بی رمق در راس امور مشغول به کار نه، مشغول به رایزنی و لابی گری برای تثبیت پست خود هستند!

 عده ای هم در سودای بازنشستگی همچنان بر صندلی های راحت مدیریتی لمیده اند و همچون لاک پشت کارتون کودکی های مان -«شلمن معروف»-زنگ خواب شان فرا رسیده است!

این مدیران که البته اندک هم نیستند صراحتا معتقدند که به پایان خط خدمت رسیده اند، بنابراین نیازی به دویدن ندارند.

یادمان می آید در دور اول سفر هیات دولت نهم به مازندران (آذرماه 85 ) رییس جمهوری وقت در جمع مردم ساری در پاسخ به اعتراضات مردم حاضر در ورزشگاه متقي و پاسخ به نارضایتی جمعیت از عملکرد مدیران استان گفته بود: "ما اول استارت مي زنيم،اگر مديران روشن شدند كه خب،اگر روشن نشدند هل شان مي دهيم،اگر باز هم مديران روشن نشدند مي فرستيم شان به پاركينگ شهرداري!"

 اما متاسفانه شمار زیادی از این مدیران که در دولت نهم قرار بود به پارکینگ فرستاده شوند هنوز هم در بدنه دولت یازدهم با اقتداری البته مضمحل تکیه داده اند و اکنون با ارتقای سمت برخی از آنها در این دولت حتی مدیران ضعیف هم توهم زده اند و حداقل بر باقی ماندن در سمت فعلی امیدها بسته اند.

نمی دانم در دولت اعتدال و تدبیر و امید چه اصراری بر به کارگیری مدیران آزمون پس داده در جرگه اقتصاد بیمار و اوضاع آشفته کنونی است و عقل سلیم حکم می کند که آزموده را آزمودن خطاست!

در جریان دیدار نمایندگان مازندران با رییس جمهوری که امیدواریم خروجی مثبتی داشته باشد خبر از حضور رییس دولت در آینده ای نزدیک در مازندران است و این می تواند نویدی برای مدیر ارشد استان، نمایندگان و مردم باشد تا در این سفر که توجه رییس جمهوری معطوف به مازندران است در چینش مهره های دولت در دستگاههای اجرایی با تدبیری که از این دولت انتظار می رود عمل کنند و مدیران همسو را برگزینند.

 مردم کاری به اصلاح طلب و اصولگرا ندارند و کام و نام آنها برای شان مهم نیست، آنها کسانی را می خواهند که درگیر سیاست زدگی نشود و کار استان را پیش ببرد اما در حال حاضر ظاهر امر چیز دیگری می گوید و تنور اعتدال روحانی هنوز در مازندران گرم نشده است.