شنبه 23 آذر 1392-15:28

تغییر در در معاونت ارشاد مازندران

فلاح رفت، زارع آمد

مراسم تودیع و معارفه معاونان فرهنگی قدیم و جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد.


 

مازندنومه: در روزهایی که بحث تغییرات در سطح مدیریت ارشد فرهنگ و ارشاد مازندران در محافل رسانه ای مطرح است، امروز دو تغییر در سطح معاونت های این اداره کل صورت گرفت.

در اولین تغییر عباس زارع که پیش از این رییس اداره فرهنگی و چاپ و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران بود، به سمت سرپرست معاونت فرهنگی منصوب شد و جای عین الله(مسعود) فلاح را گرفت که سه سال پیش به این سمت منصوب شده بود.

زارع مدرس دانشگاه و تنها کارشناس امور چاپ ارشاد است که به عنوان کارشناس نمونه استان و کشور نیز معرفی شده بود و بین کارمندان این اداره کل محبوبیت دارد.

اما در تغییری دیگر و پس از انتزاع دو معاونت فرهنگی و هنری، محسن محمدی -رییس اداره سینمایی- به عنوان سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران معرفی شد.

مراسم تودیع معارفه امروز در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد.