يکشنبه 1 دی 1392-13:44

تحلیل یک انتصاب در آمل و چند واکنش

برخلاف رویکرد یاس آلود منتقدان، صدور حکم سرپرستی رسولی برای فرمانداری آمل پایان کار نیست. رسولی فقط سرپرست شده است و نه فرماندار.


 

مازندنومه، یادداشت مهمان، مسعود پارسا: آمل در روز یکشنبه 24 آذرماه در شرایطی شاهد معارفه سیدجعفر رسولی معاون فرمانداری شهرستان ویژه آمل در جایگاه سرپرست فرمانداری آمل بود که این انتصاب با واکنش های متعددی در موافقت و مخالفت روبرو شد.

همان گونه که در متن بسیاری از پارچه ها و بنرهای تبلیغاتی تبریک به سید جعفر رسولی دیده می شد، از این انتصاب با عنوان حسن انتخاب عزت الله یوسفیان نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی یاد شده است.

به رغم اظهارات یوسفیان ملا در یک مصاحبه رسانه ای و ادعای او در عدم دخالت در انتخاب و انتصاب  فرماندار آمل، بسیاری از مردم آمل این انتصاب را نتیجه خواست و پافشاری های یوسفیان ملا می دانند.

از سویی استاندار مازندران معتقد بود ضمن احترام به همه ی گزینه ها ، صندلی فرمانداری ویژه آمل با توجه به شانیت و جایگاه برجسته  تاریخی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی این شهرستان را باید به یک گزینه توانمند و شایسته و همسو با سیاست ها و گفتمان دولت تدبیر و امید سپرد.

در حالی که منتقدان رسولی معتقدند وی به علت دانش اندک و مدرک تحصیلی پایین - فوق دیپلم - و قرار داشتنش رسولی در اردوگاه مدیران دولت پیشین که به ویژه در ایام رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران،عملکرد او ناخرسندی حامیان دکتر حسن روحانی در آمل را بر انگیخته بود،یوسفیان ملا با حمایت و پافشاری گسترده خود برای فرمانداری رسولی نشان داد که خواست خود را بر خواست بسیاری از مردم و حامیان دولت تدبیر و امید ترجیح می دهد.

 ربیع فلاح از همان آغاز تلاش فراوانی برای معرفی و حمایت از انتصاب گزینه ای همسو با دولت تدبیر و امید از لیست گزینه های معرفی شده از سوی ستاد انتخاباتی دکتر روحانی که مورد حمایت بسیاری از اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل آمل باشد  را به کار گرفت. تلاشی که با مخالفت یوسفیان ملا و پافشاری او برای فرمانداری سیدجعفر رسولی روبرو شد.

یوسفیان ملا در ادامه در باره گزینه فرمانداری آمل در مخالفت با ربیع فلاح تا جایی پیش رفت که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با طرح ادعا و اتهام اثبات نشده ی خود در باره نقش ربیع فلاح در نابودی جنگل های شمال، اورا نشانه گرفت و مورد حمله قرار داد.

 به موجب قانون، نمایندگان مجلس فراتر از حد مشورتی و تعاملی اختیاری در انتصاب فرمانداران  نداشته و این حق برای وزارت کشور و استانداران به رسمیت شناخته شده است.

 لطف الله آجدانی -روزنامه نگار و مورخ آملی که جدای ازقرار داشتن در جایگاه ریاست ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در شهرستان آمل ، مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار نیز هست- طی دو یادداشت پربازتاب به انتقاد از یوسفیان ملا و رسولی پرداخت و حتی یوسفیان ملا را به مناظره دعوت کرد.

از سوی دیگر استاندار مازندران نیز به رغم پافشاری یوسفیان ملا برای صدور حکم فرمانداری برای سید جعفر رسولی ،به تلاش خود برای معرفی و فرمانداری لایق و همسو با دولت تدبیر و امید و حامیان سیاسی اصولگرایان و اصلاح طلبان اعتدالگرای دکتر روحانی و متناسب با جایگاه برجسته تاریخی و فرهنگی آمل و مصالح و منافع مردم آن ادامه داد.

در چنین شرایطی از اختلاف نظرها، خبر صدور حکم سرپرستی سید جعفر رسولی برای فرمانداری آمل که از سوی حامیان یوسفیان و رسولی از آن به پیروزی و قدرت نمایی یوسفیان و شکست و ضعف ربیع فلاح و فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد رسولی و ناکامی حامیان دولت تدبیر و امید در آمل تلقی و تبلیغ گردید،موجی از مخالفت ها با این انتصاب را در میان برخی مردم، فعالان سیاسی و افکار عمومی حامی دولت تدبیر و امید به وجود آورد.

گروهی از مخالفان این انتصاب با انتقاد از استاندار مازندران و نیز مشاور فرهنگی و رسانه ای اوبرخاستند.

این گروه بر این اعتقاد پافشاری دارند که ربیع فلاح و لطف الله آجدانی به جای ادامه مقاومت در برابر فشارهایی که برای فرماندار شدن رسولی صورت گرفته است راه سازشکاری و محافظه کاری را برگزیدند.حتی برخی از این منتقدان به شیوه ای افراطی، اقدام ربیع فلاح به صدور حکم سرپرستی رسولی برای فرمانداری آمل را با شائبه اتهام و ادعای اثبات نشده ی یوسفیان ملا در باره نقش استاندار مازندران در نابودی جنگل های شمال گره زده وسکوت آجدانی و حضورش در مراسم معارفه رسولی را نیز حمل بر معامله سیاسی او و ربیع فلاح با یوسفیان ملا برای منافع شخصی کردند.


اما تحلیل رفتارشناسی سیاسی این گروه از منتقدان از این واقعیت خبر می دهد که تلقی آنان در این باره به رغم درست بودن مطالبه آنان در انتصاب یک فرماندار توانمند و همسو با دولت تدبیر و امید،از پاره ای نادرستی های ناشی از ناپختگی سیاسی، احساسات زدگی، شتابزدگی در قضاوت و قضاوت های ناعادلانه و توام با پاره ای غرض ورزی های شخصی بعضی از این گروه از منتقدان دور نمانده است.

برخلاف رویکرد یاس آلود این گروه از منتقدان، صدور حکم سرپرستی رسولی برای فرمانداری آمل پایان کار نیست. رسولی فقط سرپرست شده است و نه فرماندار.

سرپرستی رسولی در فرمانداری آمل موقتی و شیرینی و شادی ناشی از آن برای او و حامیانش ، شیرینی و شادی موقتی و دولتی مستعجل است.

از همین دیدگاه است که حامیان ربیع فلاح در آمل که به رغم اشتراک با دیگر منتقدان رسولی در باور به این که رسولی گزینه مناسبی برای فرمانداری آمل نیست ، همچنان به حمایت خود از ربیع فلاح ادامه می دهند.

حامیان ربیع فلاح در آمل معتقدند که با توجه به شرایط سیاسی و تنش های ناشی از آن،اقدام به صدور حکم سرپرستی رسولی در فرمانداری آمل را که نه خواست ربیع فلاح بلکه خواست وزیر کشور و بر اساس مصلحت اندیشی و آینده نگری سیاسی بوده است، باید به منزله تدبیر و توافقی برای حل تنش های موجود وفراهم کردن شرایط مناسب برای انتخاب و انتصاب گزینه ای مطلوب برای فرمانداری آمل به دور از اعمال فشارهای غیرقانونی و فراقانونی تلقی کرد.

از این دیدگاه، این اقدام با این پیش شرط صورت گرفته است که شکیبایی برای سپری شدن سرپرستی موقتی رسولی در فرمانداری آمل ، حتی اگر این سرپرستی به مثابه دادن یک امتیاز به یوسفیان نیز تلقی شود ، متضمن به دست آمدن این امتیاز برای حامیان دولت تدبیر و امید خواهد بود که با سلب بهانه ها و اهرم های فشار علیه وزیر کشور و استاندار مازندران، راه برای انتخاب و انتصاب یک گزینه مطلوب و کارآمد متناسب با مصالح و منافع شهر آمل و همسو با دولت تدبیر و امید برای نشستن بر صندلی فرمانداری ویژه آمل هموار خواهد شد.

از سویی آنانی که انتصاب رسولی به سرپرستی فرمانداری آمل را بهانه ای برای تضعیف و تخریب ربیع فلاح ونادیده گرفتن تلاش فراوان او درمخالفت با فرمانداری رسولی در آمل قرار داده اند باید به مردم آمل و افکار عمومی توضیح و پاسخ دهند آن گاه و آن جایی که استاندار سخت به تلاش برای معرفی و انتصاب یک گزینه مطلوب و شایسته و کارآمد همسو با دولت تدبیر و امید و متناسب با شانیت و جایگاه آمل و منافع مردم آن برخاست و در این راه هزینه ها و تاوان بسیاری را نیز پرداخت و شب نامه ها و هجونامه ها و اتهامات بی اساس و دروغ زنی های بسیار او و مشاور فرهنگی و رسانه ای اش را نشانه گرفت، کدام یک از آنانی که امروز بر طبل مخالفت با این انتصاب می کوبند، به حمایت از سیستم استانداری به نمایندگی از دولت در تلاش برای معرفی و گزینه ای مطلوب برای فرمانداری آمل برخاستند و یا یادداشتی که نه جمله ای و حتی کلمه ای نوشتند و منتشر کردند؟

بماند این که بسیاری از این گروه از منتقدان با علم به حمایت ها و پافشاری های گسترده در راه فرماندار شدن رسولی در آمل، در نهان برآن شدند تا به جای حمایت از ربیع فلاح و حق قانونی او برای معرفی و انتصاب فرماندار آمل و تلاش برای همدلی و همسویی و اتحاد برای معرفی و انتصاب یک گزینه مشترک و کارآمد برای فرمانداری آمل، گروه گروه و جداگانه و پنهان از یک دیگربرآن شدند تا با نزدیکی و لابی های سیاسی، شاید بتوانند در میان اختلافات به وجود آمده، گزینه ثالثی را  بر اساس تعلقات و منافع شخصی یا گروهی خود - و نه منافع و مصالح عمومی آمل و مردم آن -به مسند فرمانداری بنشانند.


انصاف و اخلاق ، سرمایه ی گرانقدری است که وقتی آن را از دست بدهیم بی مقدار می شویم. اگر بهره ای حتی اندک از عقلانیت و تدبیر و صداقت و انصاف داشته باشیم ، باید به دور از غرض و مرض و با اجتناب از داوری های نیندیشیده و قضاوت های شتابزده و ناعادلانه، برای حفظ مصالح و منافع آمل، همدل و همراه به حمایت از استانداردولت تدبیر و امید در مازندران که علاقه فراوان او به آمل و مردم آمل بر هیچ کسی که بهره ای اندک از انصاف نیز داشته باشد پوشیده نیست  ادامه داد، شیطنت ها را خنثی کرد و با صبر و شکیبایی تا پایان عمر کوتاه و موقتی سرپرستی فرمانداری آمل، با تدبیر و اعتدال ، راه امید به انتخاب و انتصاب یک فرماندار شایسته و توانمند در آمل را هموار و تسهیل و تسریع کرد.