سه شنبه 10 دی 1392-23:0

نقدی بر ادعاهای کمال علیپور در باره ربیع فلاح(3)

چرا فرماندار باید با نماینده هماهنگ باشد، ولی نماینده با سیستم دولتی نه؟!

نامه جمعي از فعالان ستاد سابق  دكترروحاني به كمال عليپور نماينده مردم درمجلس شوراي اسلامي .


مازندنومه: ازاينكه درعنوان نامه  شما را نماينده مردم خطاب كرديم، نه  نماينده حوزه انتخابيه تان ( قائم شهر، سوادكوه، سوادكوه شمالي، جويبار وسيمرغ ) به دليل اين است كه معتقديم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از زماني كه پا برصحن مجلس گذاشتند واعتبار نامه شان تصويب شد، نماينده همه مردم ايران هستند نه نماينده يك حوزه انتخابيه و به همين لحاظ شما را نماينده مردم خطاب كرديم وازاينكه شما درغياب بعضي ازعزيزان بازمانده ازدوره نهم مجلس دربحث هاي مختلف صحن علني مجلس به عنوان يك وكيل مازندراني دربرخي مواقع موضع گيري هاي كارشناسي گرفته و اظهار نظرهاي نسبتآ مناسب داشتيد خوشحال هستیم .

 اما مصاحبه اخیر شما با یک سايت محلی، ما را مايوس كرد ومجبورشديم دردفاع ازعزیزان مان كه مورد بي احترامي شما قرار گرفتند، اين نامه را بنويسيم.

 1- شما  فرموديد: « یک سری افراد فرسوده و ضعیف را شناسایی کردند و تنها به واسطه ارتباط شان با لابی های سیاسی می خواهند به عنوان فرماندارمنصوب کنند، فرماندار شهرستان باید در کارها و برنامه ریزی ها با نمایندگان هماهنگ باشد، با انتصاب این افرادی که این روزها نام شان شنیده می شود یقیناً کارها لنگ می ماند و وضعیت استان به 20 سال قبل برمی گردد، شهرستان باغ بی دروپیکر نیست که هر کس بی اجازه وارد آن شود.»

 الباقي موارد كه درخصوص استاندار مازندران اقاي دكتر فلاح گفتيد را به قضاوت مردم مي سپاريم و بهترين قاضي همين مردم شريف بوده وهستند كه در24 خرداد درسر صندوق هاي راي به برنامه عملكرد نامزد مورد حمایت شما نه گفتند.

  2- شما طرح تحقيق وتفحص ازعملكرد استاندار مورد علاقه تان در همین مصاحبه(مهندس طاهایی)، را به خاطر کارامد بودن ایشان، امضا زدید؟ يعني مي فرمائيد اقاي فلاح همان مسيري را برود كه به تفحص ختم شود؟ تازه اگر آقای طاهایی کارامد و مثبت بودند چرا تحقیق و تفحص راه انداختید؟ امروزچه شده كه مي فرمائيد بعضي ازاقدامات وكارهاي طاهائي بسيار خوب بود وتوقع داريد اقاي فلاح همان گونه عمل کند؟

 3- حتمآ فراموش نكرديد بعد ازتشكيل دولت يازدهم همين شما نمايندگان با پيشنهاد به وزيرمحترم كشوراقاي دكتر فلاح را به عنوان استاندار مطرح کردید ودر اين راه ازما اعضاي ستاد و طرفداران دكترروحاني هم پيشی گرفتيد تا اولين نمايندگاني باشيد كه استاندارشان را عوض كردند. این اتفاق خیلی دور نبود، 4-3 ماه پیش بود!

در عرض این زمان کوتاه چه می شود کرد، آن هم با جیب خالی! یکی از نمایندگان سابق مجلس که اتفاقا" هم حوزه شماست می گفت: در این شرایط بد اعتباری، اگر ترکان و جهانگیری هم استاندار مازندران شوند، بهتر از فلاح عمل نخواهند کرد. حال تنها چیری که به ذهن می رسد این است که برخی نماینده ها، ضعف های خود را با فرافکنی به گردن دولت می اندازند تا مختصر محبوبیتی کسب کنند.

 دکتر روحانی همین دیروز فرمودند که نمایندگان مجلس در سه ماه گذشته بیش از 300 سئوال از وزیرانش پرسیده اند و حتی وزیری را 4 ساعت به پرسش و استنطاق می کشند که در هیچ دوره ای سابقه نداشت!

 آقای حسین مظفر اعلام کرده اند که این تعداد پرسش از وزیران دولت کنونی، در مدت مشابه، 5 برابر دولت قبلی بوده است؛ آن هم دولتی که مجلس را به هیچ می انگاشت، اما این دولت قصد همراهی با مجلس را دارد.

کاربدستان دولت باور دارند این تعداد پرسش ها نه به قصد نظارت مجلس بر دولت، بلکه بیشتر منویات شخصی و تقاضاهای فردی نماینده هاست و به قول حداد عادل چون نماینده ها را کم تر در عزل و نصب ها شریک می گیرند، این گونه از در مخالفت برآمده اند.

طبیعی است که هر سیستمی تیم مدیریتی خودش را می طلبد و احیانا" اگر قالیباف رییس جمهور می شد شما و برخی نماینده های دیگر می توانستید دور بیشتری در عزل و نصب ها بگیرید و چهره های نزدیک به خودتان را در راس امور بنشانید. اینک اما باید هر روز این جمله را به یاد اورید که روحانی کاندیدای مقبول شما نبود، بدیهی است که انتصابات نیز مقبول صددرصدی شما نخواهد بود.

 4- احساس مي كنيم موضع گيري شما درقبال برخی منتصبان جدید که آن ها را "فرسوده و ضعیف" خواندید، محل اشکال وغیر منصفانه است؛ چه اینان پس ازسال ها تجربه وكاركرد درحوزه های تخصصي استانداری، اکنون به حق خود رسیده اند.

این اعتراض را باید در سال های گذشته می کردید كه جوان های جویای نامی بدون داشتن اندکی تخصص،  با سر، نه با دست وپا، ازديوار باغ هايی كه در و پيكرهم داشتند، به مقاماتی رسیدند که مپرس!

 فرسوده وضعيف آن ها بودند که کارمندی بخشداری هم زیادشان بود، ولی بخشدار و فرماندار و معاون و مدیرکل شدند و شما دیدید وسکوت کردید.

الحمدالله  امروزبراساس قانون انتصابات مديريت خدمات كشوري وشايسته سالاري تصميم برتغييرآنان گرفته شده و این يعني همان چيزي كه مردم هم درانتخابات 24 خرداد تاكيد كردند: برگشت به قانون .

  5- فرموديد: فرمانداربايد دربرنامه ريزي شهرستان هماهنگ با نمايندگان باشد. حرفی نیست، ولی مصادیق این هماهنگی را چه کسی معلوم می کند و حدود و ثغور آن کجاست؟ چرا فرماندار باید با نماینده ها هماهنگ باشد، ولی نماینده با سیستم دولتی در استان هماهنگ نباشد؟

 مردم درانتخابات گذشته، دولت دكتر روحاني و برنامه هايش را انتخاب كردند وتوقع دارند اول فرمانداري همسوو هماهنگ با اين دولت را درشهرستان شان داشته باشند و سپس او کسی باشد که با نماینده منطقه هماهنگی داشته باشد. هماهنگ بودن فرماندار با سیستم دولت اولی بر هماهنگی او با نماینده هاست.

 خوب است همه ما در کنار سیاست بازی های روزانه کمی هم تمرین وجدان و انصاف و اخلاق داشته باشیم و بدانیم این دنیا محل گذر است و دیر یا زود همه ما در دنیایی دیگر بابت آن چه امروز و در این دنیا انجام می دهیم، بازخواست خواهیم شد.