سه شنبه 10 دی 1392-23:43

نقدی بر ادعاهای کمال علیپور در باره ربیع فلاح (4)

4 ماه کجا و 4 سال کجا؟!

 در دولت قبل که بزرگترین و بیشترین بی قانونی ها صورت می گرفت صدای تان بلند نمی شد و امروز خدای ناکرده با مردمی که به کاندیدای مورد حمایت شما رای ندادند مقابله می کنید؟


مازندنومه؛ یادداشت مهمان، صالح رستگار:

 1- استانداری مازندران اولین تغییر مدیریتی دولت تدبیر و امید در استانداری های کشور بوده است که نشانگر ضعیف و ناکارآمد بودن استاندار معزول پیشین بوده است و هدر دادن منابع استان و تخصیص های خارج از برنامه و به فراموشی سپردن زیرساخت ها در اعتبارات سنواتی و به کارگیری افراد ناتوان و رها نمودن سکان اداره امور استان و باری به هر جهت حرکت نمودن آن دوران از یک سو و رای و نظر مردم در انتخابات 24 خرداد و پایبندی دولت به نظرات مردم از سوی دیگر منجر به تصمیم مهم در جابجایی مدیر ارشد استان شده است.

مردم استان مازندران در خرداد 1392 آنچنان کوبنده و رسا صدای حق طلبی و مطالبه جدی شان را بیان کردند که دیگر شک و شبهه ای برای کسی یا جریانی باقی نگذاشته است.

 2- نمایندگان استان مازندران که از ابزار تحقیق و تفحص برای حذف استاندار قبلی ( طاهایی) استفاده کرده بودند و آقای کمال علیپورخنکداری نیز یکی از امضاکنندگان همان طرح بود، با این مصاحبه پاسخ دهند که آیا برای شوخی این کار انجام شد؟ استدلال امضا کنندگان تحقیق و تفحص از استانداری مازندران ناکارآمدی بود حال چگونه شده است که یکی از طراحان امضا کننده طرح، به دفاع استاندار قبلی و زیر سوال بردن اقدام خود می پردازد؟  آقای علیپورخنکداری به گونه ای مقایسه دوره کمتر از سه ماهه استاندار فعلی را با دوره چند ساله استاندار قبلی و بلکه دوران دولت دهم را انجام می دهد که گوییا اندازه گیری یک کمیت مشخص با محتوا و شکل یکسان صورت می گیرد.

 مقایسه یا سنجش حتما ابزار و روشهای خاص خود را دارد که برای تعابیر بکار رفته نمی توان پایه و اساسی را پیدا نمود. این چه رویکردی است که فکر می کنید شاخص ارزیابی تان مقایسه دوران سه ماهه اول و عمر چهار ساله یک دولت باشد؟  در دولت قبل که بزرگترین و بیشترین بی قانونی ها صورت می گرفت صدای تان بلند نمی شد و امروز خدای ناکرده با مردمی که به کاندیدای مورد حمایت شما رای ندادند مقابله می کنید؟

امروز خرابی ها و تعهدات غیرعملی بجاگذاشته شده از دولت قبل و مصوبات کیلویی سفرهای استانی با وضعیت اسفبار بودجه کشور که حتما نمایندگان محترم بیشتر از دیگران مطلعند، برکسی پوشیده نیست و تعجب آور است که از استانداری که هنوز انتصاباتش به اتمام نرسیده است انتظار معجزه ای دارند که میراث ویرانی های معجزه هزاره سوم را به یک نگاه آباد کنند.

3- آقای علیپور خنکداری به نمایندگی از مردم استان مازندران سخنانی گفت که زیبنده نه نماینده مجلس و نه مردم استان است. از قرار هنوز عده ای نظر مردم را در 24 خرداد نشنیدند یا پیام آن انتخاب را درک نکرده اند! درخواست ما از نماینده ها و چهره های سیاسی این است که  نظرات خودشان را مطرح نمایند و از طرف مردم استان مازندران سخن نگویند.

4- از بین نمایندگان استان مازندران یک نفر رییس ستاد یکی از کاندیداها بود و عده ای دیگر به دنبال کاندیدایی دیگر و برخی نیز کاملاً خنثی در مهم ترین رویداد سال 92 بودند.

 آنچه مسلم است هیچ یک از این بزرگواران نتوانستند رای و نظر مردم را در انتخابات ریاست جمهوری تشخیص دهند. عده ای به رای مردم احترام گذاشتند و پیام تبریک فرستادند و بنای همراهی و همکاری با دولت تدبیر و امید را پیشه کردند، عده ای دیگر عصبی و ناراحت از انتخاب مردم و برخی دیگر به دنبال دخالت های بیجا در انتصابات رفتند و اگر فرد یا افراد مورد نظرشان به کرسی ننشست، دولت و استاندار را متهم به کم کاری و... می کنند.

5- عزل و نصب از اختیارات دولت و نظارت بر اجرای قانون از وظایف نمایندگان محترم است که حتما آقای علیپور خنکداری از آن مطلعند.

 اگر انتظار دارند افراد ناکارآمد دولت قبل که همچون بختک بر سر برخی ادارات هستند حفظ شوند یا افرادی که هیچ نسبتی با دولت تدبیر و امید ندارند بر سرکار بیایند توهین به رای مردم نیست؟ در انتصابات فرمانداران و بخشداران و معاونان فرمانداری باید دقت و تامل نمود تا افرادی که از عوامل ناکارآمد شدن نظام اداری استان و شهرستان ها شده بودند با مسائل طایفه گرایی و خویشاوند سالاری فرصت طلبانه و بده بستانهای مرسوم گذشته ابقا نشوند.

آقای فلاح باید بداند کسانی که باعث نابودی اعتبار اداری فرمانداری های و بخشداری ها شده بودند و از عوامل ایجاد فضای یاس و ناامیدی سالهای گذشته در شهرستانها بوده اند و با امنیتی کردن فضا بقای خود را تضمین می کردند خدای ناکرده با واسطه قرار دادن افراد مختلف ابقا نگردند که اگر اینگونه عمل شود بدانید جریان مشکوک برای ضربه زدن به دولت تدبیر و امید و انتقام از مردمی که به رییس جمهور محترم رای دادند سکانداری خواهند نمود و این امر زیبنده استان مهم مازندران و اولین استاندار منصوب دولت یازدهم نیست.

 6- استاندار مازندران باید همانند آقای دکتر روحانی -رییس جمهوری محترم- گزارش وضعیت بودجه ای و اعتبارات و پروژه های استان در سنوات قبل و دخالت های بی جای افراد با جایگاه های مختلف در به انحراف کشاندن این اعتبارات و سکوت و همراهی استاندار وقت را به مردم ارائه نماید تا مشخص شود ایراد کار در کجاست. مشکلات مردم با برنامه ریزی درست حل خواهد شد نه با شعار. خوب است نماینده های مازندران نیز به جای سهم خواهی و دخالت در کار دولت و دنبال عزل و نصب رفتن، در برنامه ریزی ها برای توسعه استان کمک کار استانداری شوند.