يکشنبه 22 دی 1392-12:32

به بهانه تخریب حمام حاج درویش علی اسلامی

یکی بود، دو تا شد، ناشکری کردیم سه تا شد!

همه دولتی ها با هم در نابودی آثار ملّی ساری متحّد شدند/ حسین اسلامی ساروی از شهردار منطقه 2 ساری به دادگستری شکایت کرد.


 مازندنومه، حسین اسلامی ساروی: در ادامه تخریب عمدی آثار ملّی و تاریخی ثبت شده در شهر ساری، این بار شهرداری منطقه 2 ساری مجوز تخریب و ساخت و ساز تجاری حمام حاج درویش علی اسلامی راصادر کرد.

حمام حاج درویش علی اسلامی، قدیمی ترین حمام ویران نشده مازندران است که در قلب شهر ساری یعنی در میدان ساعت قرار دارد.

اوقاف ساری لحظه شماری می کند که این اثر تاریخی که ثبت ملّی هم شده زودتر خراب شود تا به جایش پاساژ بسازد تا درآمدی برای اوقاف داشته باشد.

میراث فرهنگی که در خواب سی ساله به حال بیهوشی افتاده است، آرزو دارد که در مازندران هیچ اثر تاریخی بر پا نماند که بخور و بخواب، کار آنها بشود و از نق و نوق امثال من راحت شوند!

 شهرداری منطقه 2 ساری اصلاً خبردار نشد که چه کرد! حالا دو سه روز است که به جان این حمام موقوفه ی تاریخی افتاده اند.

 مستأجر اصلی موقوفه مرحوم خوئی بود، حالا وارث درجه یک و دو و سه به طمع تبدیل این اثر تاریخی به یک پاساژ میلیاردی، ده ها سال است که خواب این ثروت باد آورده را می بینند.

 در 20 سال قبل تا حدّ اخذ مجوّز تخریب و پاساژ سازی پیش رفته بودند که آن زمان به ناچار اقدام کردم و آن را ثبت ملّی کردند تا ورثه مرحوم خوئی از خواب پریشان بیدار شوند، امّا حالا بعد از 15 سال دوباره، فیل آنها یاد هندوستان کرده است!

حالا از طریق مراجع ذی صلاح قضائی باید جلوی این خیانت آشکار به آثار ملّی را گرفت.

 این اولین تخریب عمدی اوقاف نیست که شب و روز برای ویرانی این آثار و تبدیل به پارکینگ و پاساژ لحظه شماری می کند. مگر حمام صادق خان ساری یک موقوفه ثبت ملّی نیست که با نذر و نیاز در آرزوی تخریب 100% آن هستند؟

 مگر میراث فرهنگی داریم که من ناله کنم، میراث فرهنگی؟ میراث فرهنگی مازندران از ابتدا هم در خواب بود، صنعت گردشگری و صنایع دستی را هم که به میراث دادند، میراث بیهوش شد.

 به خدا شرم آور است که ساری هنوز تنها مرکز استان بدون موزه کشور است و کرمان دوازده موزه دارد، بیرجند هشت موزه دارد و...

من نمی دانم که چرا این میراث فرهنگی مازندران از خجالت دِق نمی کند؟ آخر با چه روئی این آدم های میراث، صبح به اداره می روند و عصر بر می گردند که چه کنند؟

اوقاف ساری هم در این سه چهار سال اخیر همه را جان به لب کرد. خدایا، دست مان کوتاه است، کمک کن که این دفعه دادگستری به داد ما برسد. آخر در کجای دنیا این گونه با میراث ملّی دشمنی می کنند؟

یکی بود دو تا شد. ناشکری کردیم سه تا شد. میراث بود، اوقاف کنارش ایستاد، حالا شهرداری ساری آن هم در زمان مهدی عبوری؟