چهارشنبه 21 اسفند 1392-19:8

یک پیشنهاد به شورای اطلاع رسانی مازندران

تالار گفتگوی نخبگان ایجاد شود

از دولت خردگرا و اندیشه محور" تدبیر و امید" انتظار می رود امکان ساختاری و تشکیلاتی تالار و شورای گفتگو بین کنشگران توسعه اعم از دولتی ها و دانشگاهیان ، فعالان سیاسی، تشکل های بخش خصوصی و اهالی رسانه را فراهم کند.


 

مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، ایرج نیازآذری: تعدد کنشگران سیاسی و فراوانی رسانه های ارتباطی موجب بروز اندیشه های مختلف و متفاوت در سطح جامعه شده است. وقتی سیاستی وضع می شود یا تصمیم توسط مسئولان اتخاذ می شود بلافاصله از تریبون های مختلف مورد حلاجی و نقد قرار می گیرد. با انگیزه های متفاوت وحتی با آرای متضاد!

تمایل اشخاص و گروه ها به نقش آفرینی و دیده شدن، میل کنشگران به بیان دیدگاه ها و تلاش گروه های مرجع برای اثبات توانایی ها و شایستگی ها جملگی اتمسفر حاکم براوضاع سیاسی استان را پرفشارنموده است.

این همه سرمایه های فکری و انرژی های انباشت شده سیاسی و اجتماعی اگر مدیریت نشود بسان سیلاب عمل نموده، چه بسا خسارت آفرین خواهد شد. در چنین شرایطی مدیریت مطالبات و فراهم ساختن زمینه انعکاس دیدگاه ها امری اجتناب ناپذیرمی باشد.

از دولت خردگرا و اندیشه محور" تدبیر و امید" انتظار می رود امکان ساختاری و تشکیلاتی تالار و شورای گفتگو بین کنشگران توسعه اعم از دولتی ها و دانشگاهیان ، فعالان سیاسی، تشکل های بخش خصوصی و اهالی رسانه را فراهم کرده، استاندار محترم و معاونان ایشان نیز بخشی از وقت خویش را صرف تبادل نظر با صاحبان فکر و اندیشه نکنند.
تالار گفتگو فرصت مغتنمی برای اطلاع رسانی  و موجب هم افزایی نخبگان ، کنشگران توسعه وفعالان سیاسی می شود.

تالار گفتگو زمینه کاربست  نظرات  مختلف را در روند های ا ستانی فراهم نموده و به طور خودکار مجموعه  متعددی را درگیر برنامه های توسعه می کند.

نقش آفرینی در تحولات استان بدین معنا نیست که همه صاحب مصادر و مناصب اجرایی شوند،  بلکه میزان تاثیر گزاری در اجرای سیاست ها و برنامه ها مهم است.

 تمرین گفتگو، تبادل نظر بین نخبگان ، نزدیک ساختن دیدگاه ها ،توسعه فرهنگ مشارکت و مشورت ، گفتمان سازی ، همگرایی کنشگران ، جلوگیری از واگرایی ، انسجام استانی در عرصه های مختلف و تعمیق همکاری های بین سازمانی ما حصل تالار گفت و گو خواهد بود