جمعه 22 فروردين 1393-15:45

حجت الاسلام رسولی:

هدفمندی با حداقل آثار تورمی اجرا شود

امام جمعه سورک گفت: در مرحله اول هدف مندی یارانه ها، فشار بر مردم زیاد بود و بالطبع در مرحله دوم نیز این فشارها و مشکلات بیشتر خواهد بود.


مازندنومه، سرویس سیاسی، محمد اسماعیل بخشی سورکی: خطیب جمعه سورک در خطبه های امروز نماز جمعه، با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت:در مرحله اول فشارها بر مردم زیاد بود و بالطبع در مرحله دوم نیز این فشارها و مشکلات بیشتر خواهد بود.

حجت الاسلام سید مجتبی رسولی جویباری ابراز داشت:باید در اجرای هدفمندی مدیریت قوی صورت پذیرد و همچنین عزم ملی و مدیریت جهادی نیز در اجرای آن لحاظ شود.

وی یکی از مولفه های اساسی در راستای تحقق شعار امسال را بحث هدفمندی یارانه ها دانست و گفت:در هدفمندی یارانه ها هم موضوع اقتصادی نمود دارد و هم بحث فرهنگی و هر دو این امر نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی است، چرا که همه باید وارد میدان شوند و همه هم باید کمک کنند تا این امر محقق شود.

خطیب جمعه سورک ادامه داد:همه اتفاقات برای ایجاد یک تحول است که نیاز به یک تغییر دارد و ایجاد این تغییر هم نیازمند یک فرایند است که اگر همه مردم در این امر وارد نشوند این فرایند هم اتفاق نخواهد افتاد.

حجت الاسلام رسولی اظهار داشت:تحول طوری اتفاق بیفتد که آثار تورمی کمتر باشد و شیب ملایم همراه با افزایش قدرت اقتصادی مردم باشد که اگر همراه با مدیریت جهادی تدبیر درستی صورت پذیرد امید آینده روشن برای کشور وجود خواهد داشت.