شنبه 22 اسفند 1383-0:0

اولين جشنواره توليد محتواي الكترونيكي شما ل كشور برگزار مي شود

كليه فرهنگيان و دانش آموزان علاقمند استانهاي مازندران ، گيلان و گلستان مي توانند با ارائه آثار در قالب CD آموزشي ، سايت و پايگاه هاي آموزشي ، وبلاگ و نشريات الكترونيكي در اين جشنواره شركت نمايند.(فرستنده خبر:احمد مظفري)


مهندس ايرج ديني رئيس گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت : زمان برگزاري جشنواره را شهريور 84 است .وي تاكيد نمود فرهنگيان و دانش آموزان مي بايست آثار خود را تا 15 مرداد 84 به سازمان آموزش وپرورش واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات ارسال نمايند (mozafary@gmail.com)