چهارشنبه 26 اسفند 1383-0:0

بازگشت‌ عمو فردوس‌

تصويربرداري‌ مجموعه‌ تلويزيوني‌ «خانه‌ كوچك‌ ما» به‌ تهيه كنندگي فردوس حاجيان به پايان‌ رسيد.


فردوس‌ حاجيان‌، تهيه‌ كننده‌ و كارگردان‌ اين‌ مجموعه‌ گفت‌: معاون‌ امور مجلس‌ و استان‌هاي‌ صداوسيما با استراتژي‌ خروج‌ از تصدي گري‌ و واگذاري‌ مسووليت‌ به‌ استان‌ها به‌ هر يك‌ از مراكز پيشنهادهايي‌ را ارايه‌ كرده‌ است‌ كه‌ به‌ صداوسيماي‌ استان‌ مازندران‌ هم‌ ساخت‌ برنامه‌يي‌ با موضوع‌ خانواده‌ پيشنهاد شده‌ است‌ و اين‌ مركز هم‌ از ما خواست‌ تا اين‌ كار را انجام‌ دهيم‌. وي‌ تصريح‌ كرد: در جامعه‌ ما علي‌رغم‌ توصيه‌ كتاب‌هاي‌ آسماني‌، احاديث‌ و بزرگان‌ مبني‌ بر احترام‌ به‌ والدين‌ متاسفانه‌ اين‌ مساله‌ كمرنگ‌ شده‌ است‌ و ما طي‌ هفت‌ ماه‌ تحقيقاتي‌ كه‌ داشتيم‌ به‌ اين‌ نكته‌ رسيديم‌ اگر خانواده‌ محور باشد همه‌ مشكلات‌ حل‌ مي‌شوند. به‌ همين‌ دليل‌ اين‌ برنامه‌ با قوي‌ترين‌ تيم‌ عروسكي‌ ايران‌ شكل‌ گرفت‌. حاجيان‌ خاطرنشان‌ كرد: اميدواريم‌ با اين‌ حركت‌ بتوانيم‌ فقط‌ يك‌ انگيزه‌ را در جامعه‌ ايجاد كنيم‌ كه‌ خانواده‌ محور است‌ و جامعه‌يي‌ كه‌ خانواده‌ محور باشد نيكي‌ به‌ پدر و مادر بهترين‌ نيكي‌ها است‌. «خانه‌ كوچك‌ ما» در 50 قسمت‌ 5 الي‌ 7 دقيقه‌يي‌ به‌ سفارش‌ معاونت‌ مجلس‌ و امور استان‌هاي‌ صدا وسيما در مركز مازندران‌ توليد مي‌شود كه‌ سايرعوامل‌ اصلي‌ آن‌ عبارتند از كارگردان‌ تلويزيوني‌: مسعود فروتن‌، صداي‌ عروسك‌ها: آزاده‌ پورمختارو راضيه‌ برومند، مدير توليد: پدرام‌ كريمي‌، نويسنده‌: زهرا ساقي‌، كارشناسان‌ مذهبي‌: حجت‌السلام‌ آلاشتي‌، قاسم‌ خليلي‌ واحمدعلي‌ عربشاهي‌، عروسك‌ ساز: محمدعلي‌، هادي‌ افشار، علي‌ عالمي‌ و محمد بهنام‌زاده‌، دستيار كارگردان‌: رضا درفش‌ چشم‌، مسوول‌ هماهنگي‌: حجت‌الاسلام‌ آلاشتي‌. اين‌ برنامه‌ كه‌ عمو فردوس‌ و دو عروسك‌ امين‌ و آزاده‌ سه‌ شخصيت‌ اصلي‌ آن‌ را تشكيل‌ مي‌دهند نوروز 84 از تلويزيون‌ پخش‌ خواهد شد.