دوشنبه 30 تير 1393-15:10

دِدونگه

گزارش تصویری از طبیعت و مردم دودانگه ساری/عکس از: دکتر علی رمضانی پاچی