سه شنبه 14 مرداد 1393-17:50

لطف الله آجدانی مطرح کرد:

ضرورت اصلاح ساختار دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران درسخنرانی خود در همایش سراسری وزارت  کشور، از عدم تخصیص بودجه و اعتبار پژوهشی با ردیف مستقل  برای دفاتر آموزش و پژوهش و نیز حذف معاونت پژوهشی دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها انتقاد کرد.


 

مازندنومه، سرویس اجتماعی: هم اندیشی سراسری مدیران کل آموزش و پژوهش استانداری های سراسر کشور به دعوت مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و با حضور وزیر کشور در روز چهارشنبه 14 مرداد در سالن همایش پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.

دکتر افتخاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور، دکتر ملک اخلاق رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، دکتر صدرالسادات معاون نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و لطف الله آجدانی مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران از جمله سخنرانان این هم اندیشی بودند.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران در سخنرانی خود با عنوان " چالش های کلان دفاتر آموزش و پژوهش استانداری های کشور" با آسیب شناسی وضع موجود در سه حوزه ساختاری، آموزشی و پژوهشی، بر ضرورت اصلاح ساختار و سیاست های کلان آموزشی و پژوهشی برای افزایش اثربخشی دفاتر آموزش و پژوهش استانداری های کشور تاکید کرد.

آجدانی با اشاره به سیاست تمرکز زدایی رئیس جمهور، دستورالعمل هایی را که اختیارات دفاتر آموزش و پژوهش را کم کند مغایر سیاست رئیس جمهور خواند و خواهان تفویض بخشی از اختیارات در حوزه آموزش و پژوهش به دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها شد.

 وی از عدم تخصیص بودجه و اعتبار پژوهشی با ردیف مستقل  برای دفاتر آموزش و پژوهش و نیز حذف معاونت پژوهشی دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها انتقاد کرد و خواستار تخصیص ردیف اعتبارپژوهشی مستقل و نیز احیا ی معاونت پژوهشی در دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها شد.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران همچنین با اشاره به تعدد مراکز و مراجع آموزشی و پژوهشی تصمیم گیرنده در حوزه مرتبط با فعالیت های دفاتر آموزش و پژوهش استانداری های کشور، خواستار وحدت رویه و یکپارچگی در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های بالا دستی و افزایش تعامل با دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها شد.

آجدانی همچنین  برای افزایش اثربخشی آموزشی و پژوهشی دفاتر آموزش و پژوهش استانداری های کشور،خواستار پیگیری برای استقلال و احیا مجدد کارگروه  تخصصی پژوهش و فناوری  با دبیری دفتر آموزش و پژوهش در استانداری ها شد.