چهارشنبه 19 شهريور 1393-17:0

همزمان با 14 استان کشور؛

اجرای برنامه ی پاکسازی مشارکتی جنگل در ساری

این برنامه همزمان با 14 استان دیگر، از ساعت 8:30جمعه آغاز و سپس از سایت پرورش گوزن پناهگاه حیاط وحش سمسکنده واقع در جاده اسبوکلا بازدید می شود.


مازندنومه؛ سرویس محیط زیست و گردشگری: برنامه ی پاکسازی مشارکتی جنگل، در نکوداشت دهه ی تنوع زیستی ملل متحد (2020-2011) و با هدف حفاظت هر چه بیشتر از اکوسیستم جنگلی هیرکانی، زاگرسی، حرا و جنگل های مناطق خشک و نیمه خشک کشور برگزار می شود.

این برنامه در سه سال گذشته با همکاری موسسه ی توسعه ی پایدار هرمد (به عنوان متولی و هماهنگ کننده ی ملی) و جوامع محلی، سازمان های دولتی و غیر دولتی و دوستداران محیط زیست در استان های مختلف برگزار شده است.

تشکل همیاران طبیعت اسبوکلا (ساری)، به عنوان هماهنگ کننده ی استانی، از جوامع محلی و روستائیان، سازمان های دولتی و غیر دولتی، هنرمندان، کوهنوردان و ورزشکاران، گروه های مردمی، رسانه های محلی و استان انجمن های محیط زیست دعوت کرده تا در چهارمین برنامه ی پاکسازی مشارکتی جنگل حضور یابند.

این برنامه روز جمعه 21 شهریور 1393 در استان مازندران به همراه استان های دیگر اجرا می شود.

  در این برنامه که در دو مسیر جنگلی روستای زرین آباد و مسیر جاده روستای اسبوکلای ساری برگزار می شود، برخی سازمان های دولتی مرتبط، سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی شرکت دارند.

این برنامه همزمان با 14 استان دیگر، از ساعت 8:30 آغاز و سپس از سایت پرورش گوزن پناهگاه حیاط وحش سمسکنده واقع در جاده اسبوکلا بازدید می شود.