دوشنبه 24 شهريور 1393-7:57

آجدانی به مناظره می آید، زاویه به مازندران

لطف الله اجدانی و دکتر سعید اسلامی با مجری گری دکتر صلواتی، مهرماه در ساری با هم مناظره خواهند داشت/بخش های از این این مناظره از برنامه زاویه پخش خواهد شد.


مازندنومه، سرویس سیاسی: تالار گفت و گوی دفتر آموزش و پژوهش استانداری مازندران در مهرماه، شاهد مناظره ای با موضوع فرایند تجدد در ایران و هویت ایرانی خواهد بود.

دو طرف این مناظره لطف الله آجدانی و دکتر سعید اسلامی قرار دارند. آجدانی که تاکنون مناظره های مختلفی را با شخصیت های علمی و سیاسی داخل و خارج کشور انجام داده است، این بار در مورد آسیب شناسی تجدد و دستاوردها و ناکامی های آن در ایران با دکتر اسلامی -از استادان برجسته علوم سیاسی- مناظره می کند.

این مناظره را دکتر عبدالله صلواتی، چهره نام آشنای مناظره های تلویزیونی و مجری پیشین برنامه زاویه و عضو کنونی شورای سردبیری دوره جدید این برنامه اجرا می کند.

قرار است خلاصه این مناظره در یکی از برنامه های تلویزیونی زاویه، از شبکه 4 پخش شود.