چهارشنبه 31 فروردين 1384-0:0

دستگيري سارقان زورگير در محمودآباد

ماموران انتظامي شهرستان محمود آباد موفق شدند تعدادي از سارقان زورگير را در سطح اين شهر شناسايي و دستگير کنند.


سرهنگ " محمد صادق پهلوان " فرمانده انتظامي شهرستان محمودآباد در استان مازندران با اعلام اين خبر گفت: در يکي از روزهاي گذشته فردي به نام " علي اصغر - م" با مراجعه به پاسگاه " سرخرود " اظهار داشت که يک دستگاه خودرو پيکان او را از فريدون کنار به مقصد " وزرا محله" سرخرود سوار کرده بود. سرهنگ پهلوان ادامه داد: زماني که علي اصغر سوار خودرو مي شود در بين راه توسط سرنشيني که در عقب نشسته بود با تهديد چاقو او را مجبور مي کند که اموالش را به آنها بدهد که با مقاومت علي اصغر مواجه مي شوند و زماني که سرعت خودرو مذکور کم مي شود خود را به بيرون پرتاب مي کند. فرمانده انتظامي محمود آباد اضافه کرد: ماموران گشت پاسگاه سرخرود با استفاده از اطلاعات بدست آمده ازطريق علي اصغر، تحقيقات خود را آغاز کردند وسرانجام موفق شدند خودرو مورد نظر را شناسايي و در يک تعقيب و گريز ماهرانه آن را متوقف و راننده آن به نام "حسين - ع " 27 ساله را دستگير كنند. متهم به ماموران گفت: مدتي است که زورگيري و تهديد به عنف را به عنوان شغل خود قرار داده و تاکنون نيز طي چندين فقره مبادرت به زورگيري در سطح استان كرده است.