چهارشنبه 31 فروردين 1384-0:0

HIV نگران كننده است - رعيت

نماينده شهرستان قائمشهردر مجلس گفت: بيماران مبتلا به ايدز همانند بمب های در حال انفجار در خيابان ها سر گردانند


ولی الله رعيت نماينده شهرستان قايمشهر در مورد بيماری ايدز و افزايش شمار مبتلايان به آن در شهرستان قايم شهر گفت : شيوع ويروس HIVدر شهرستان قايم شهر بسيار نگران کننده است و هر روز قربانيان جديدی می گيرد به گونه ای که بيماران مبتلا به ايدز همانند بمب های در حال انفجار در خيابان ها سر گردانند . وی تصريح کرد : مسولان نسبت به حضور زنان و دختران فراري مبتلا به ايدز که در سطح شهر سلامت شهروندان را تهديد می کنند بی توجه هستند و هيچگونه اقدامی را در اين مورد انجام نمی دهند و با توجه به اينکه افراد مبتلا به ايدز دچار حقارت هستند و سعی دارند ديگران را نيز به اين پديده شوم مبتلا کنند مسولان فقط حرف می زنند و در عمل هيچ کاری انجام نمی دهند . وی افزود : با توجه به شيوع و گسترش ويروس اچ ای وی در قايم شهر و مشاهده افزايش شمار قربانيان اين بيماری ما بايد بحران زنان ويژه را مديريت کنيم که اين امر بدون حمايت مسولان امکانپذير ر نيست .