يکشنبه 18 آبان 1393-1:23

عکس و خبر

منظره های کریه!

عکس های خبری مازندنومه/ گشت و گذار تصویری در قائم شهر و حکایت زباله هایی که تمام نمی شود!


مازندنومه؛ سرویس محیط زیست و گردشگری، رضا شریعتی: چشم تیزبین و دوربین حرفه ای نمی خواهد تا لحظه های زشت شهر ما را شکار کند؛ قدم که بزنی و کمی توجه به اطراف داشته باشی، با صحنه هایی از این دست روبه رو می شوید که در زیر نشان داده ام!

گذاشتن روزهنگام زباله دم در یا سرکوچه و خیابان، آلوده کردن سیاهرود، دور ریز زباله های خشک و...دیگر ربطی به شهرداری و مسئولان ندارد. قرار نیست ما هر دم و در هر کجا که حال کردیم، آشغال بریزیم و بعد از مسئولان توقع جمع آوری داشته باشیم!

هر چند نظافت شهر و محله، وظیفه ذاتی شهرداری است و همین آقای علی حجازی -شهردار کنونی قائم شهر-زمانی که شهردار ساری بود، مرتب می گفت: من زباله جمع کن مردم هستم.

به هر روی این تصاویر زشت را از قائم شهر تماشا کنید، شاید اثری داشت و کمی به طبیعت و تمیزی مکان زندگی مان بیشتر فکر کردیم.