پنجشنبه 13 آذر 1393-0:37

مجری طرح ساماندهی متکدیان مرکز و شرق مازندران:

همایش آسیب‌شناسی بهنگام تکدی‌گری برگزار می‌شود

مهدی عرب: متکدیانی که برای سومین بار یا بیشتر، جمع‌آوری شوند برای بررسی پرونده به مراجع قضایی ارجاع می‌شوند/در حال انجام کار پژوهشی در زمینه کاهش تکدی‌گری در مازندران هم هستیم.


 

مازندنومه، سرویس اجتماعی: مهدی عرب -مجری طرح ساماندهی متکدیان مرکز و شرق مازندران- اظهارداشت: موسسه خیریه کیانمهر به عنوان مجری، ساماندهی متکدیان در شرق و مرکز مازندران را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه عملیات جمع‌آوری متکدیان در 2 نوبت صبح و عصر و ساعات متغیری از برخی شب‌ها انجام می‌شود، افزود: متکدیان جمع‌آوری شده شامل متکدیان بومی، غیربومی، معتاد، بزرگسال فاقد سرپرست و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست هستند.

عرب با اشاره به اینکه متکدیانی که برای سومین بار یا بیشتر، جمع‌آوری شوند برای بررسی پرونده به مراجع قضایی ارجاع می‌شوند، متذکرشد: برای بررسی وضعیت متکدیان سالمند، معتاد و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با بهزیستی شهرستان و استان مکاتبه می‌کنیم.

مجری طرح ساماندهی متکدیان مرکز و شرق مازندران با بیان اینکه در صورتی که والدین از کودک برای تکدی‌گری سوءاستفاده کنند و تکرار این مسئله مشاهده شود، کودک به عنوان بدسرپرست شناسایی می‌شود، گفت: در هشت ماهه امسال، سه کودک خیابانی با مجوز مراجع قضایی به مرکز مداخله در بحران بهزیستی تحویل داده شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 399 متکدی جمع‌آوری شدند که 191 مورد معادل 47 درصد زن و 208 نفر برابر با 53درصد مرد هستند، ادامه‌داد: 45درصد از این افراد متاهل، 29درصد مجرد، 7درصد مطلقه و 19درصد هم همسر فوت شده هستند.

عرب با بیان اینکه 72درصد از متکدیان جمع‌آوری شده در هشت ماهه امسال بی‌سواد هستند، گفت: 18درصد دارای سطح سواد ابتدایی، شش درصد سیکل و چهار درصد دیپلم و بالاتر هستند.

وی با اشاره به اینکه 45درصد از این افراد برای نخستین بار دستگیر شده‌اند، ادامه‌داد: 22درصد برای دومین بار و 33 درصد هم سه بار و بیشتر جمع‌آوری شده‌اند.

عرب با بیان اینکه 9 درصد از متکدیان جمع‌آوری شده، زیر 10 سال و کودک هستند، افزود: 15درصد در سن 10تا12 سال، 9درصد دارای سن 21تا 30 سال، 12درصد دارای سن 31تا 40 سال و 55درصد هم 41ساله و بیشتر هستند.

وی با اشاره به اینکه 57 درصد از این افراد ساکن شهرستان ساری، شش درصد ساکن قائمشهر، 12 درصد نکا، هفت درصد سورک، یک درصد آمل و 17درصد هم ساکن دیگر شهرها هستند، اظهارداشت: 23درصد بدسرپرست، 19درصد بی‌سرپرست، 20 درصد زن سرپرست خانوار، 14درصد مرد معتاد، هفت درصد زن معتاد، یک درصد اتباع خارجی، 2درصد کارتن‌خواب، 32درصد بیمار و 13درصد معلول هستند.

عرب با بیان اینکه همایش ملی آسیب‌شناسی بهنگام تکدی‌گری به میزبانی مازندران در اوایل سال 94 برگزار می‌شود، گفت: این همایش به بررسی علل و عوامل تکدی‌گری در مازندران می‌پردازد و خروجی آن شامل راهکارهای روان شناختی، حقوقی، اجتماعی و ایجاد اشتغال و ... خواهد بود.

وی یادآورشد: در حال انجام کار پژوهشی در زمینه کاهش تکدی‌گری در مازندران هم هستیم.

عرب خاطرنشان‌کرد: مرکز ساماندهی متکدیان مرکز و شرق مازندران، با عنایت به فعالیت‌های مددکاری در زمینه نیازهای معیشتی، تحصیلی و همچنین معرفی افراد به مرکز مداخله در بحران، فعالیت موثر داشت.