دوشنبه 24 آذر 1393-10:27

دانشمند دزدی قمی ها/شیخ طبرسی ساروی است


مازندنومه؛ سرویس فرهنگی و هنری، حسین اسلامی: بزرگترین ریاضی دان ابوسهل بیژن کوهی ساروی، بزرگترین مهندس حاسب تبری ساروی، بزرگترین مفسر قرآن طبرسی ساروی صاحب مجمع البیان، بزرگترین ادیب و فقیه و مورخ ابن شهر شوب ساروی ، طبرسی ساروی صاحب احتجاج، صاحب مرزبان نامه آنهم ساروی، و صدها دانشمند در هر زمینه و در تمام مقاطع تاریخی از ساری داریم.

نمی دانم چه بیماری کهنه ای بعضی از قلم به دستان دارند که سرقت ادبی، سرقت شعر، سرقت کتاب، کتاب سازی و بدتر از همه سرقت دانشمند دارند! این عربها تمام ابوعلی سیناها و رازی ها و تبری ها و ... همه و همه را نوشتند عرب بودند. و ما ساروی ها مثل اینکه نشنیدیم و یا نخواندیم و یا ندیدیم که روز روشن با بی معرفتی، بزرگترین دانشمند ساروی را از دهات قم نوشتند.

مقاله ای را استاد محترم و جوان جویباری جناب دکتر مصطفی معلمی نوشتند، خوب جستجو کردند، و علمی پاسخ به این شبهه افکنی و دست انداز عمدی  بعضی از مورخان دادند.

به اهل قلم و پژوهش و دانشجویان پیشنهاد می شود که ایم مقاله را ملاحظه فرمایند تا این عزیزان هم از مظلومیت ساری بدانند. البته مظلومیت ساری جدای از مظلومیت مازندران نیست، ولی شک نکنید پایتخت فرهنگی جهان اسلام، مازندران است.

آمل یک تنه یک ایرانشهر فرهنگی است. بابل، نور، کجور، چالوس، تنکابن و طالقان و فیروزکوه، دماوند، الموت، رودبار قصران، لواسانات و سر تاسر مازندران شرقی، در تمام طول تاریخ در عرصه ی دانش و هنر وادب حضوری ملّی و فراملّی داشتند و دارند.

مازندران را همه باید باور کنند.
 
*لینک فایل پی دی اف مقاله دکتر مصطفی معلمی

کلیک کنید: پژوهشی درباره نسبت صحیح طبرسی

http://mazandnume.com/pdf/Mazandnume-41.pdf.pdf