شنبه 30 خرداد 1383-0:0

احمدتوكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شد

احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، به رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس منصوب شد.


توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شد احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، به رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس منصوب شد. در نشست چهارشنبه بيستوهفتم تيرماه هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي،‌ مسأله رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به رأي گذاشته شد و احمد توكلي به اتفاق آراء به اين سمت منصوب شد. توكلي دكتراي اقتصاد و نويسنده كتاب‌هاي مختلف تحقيقاتي است و در حال حاضر عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي مي‌باشد. وي نماينده اسبق مردم بهشهر در مجلس و نامزد چند دوره انتخابات رياست جمهوري است. بر طبق قانون، مركز پژوهش‌هاي مجلس نهادي مستقل‌، دائمي و سازمان يافته است كه براي انجام طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي و ارايه نظرهاي كارشناسي و مشورتي به نمايندگان، كميسيون‌ها و هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي در سال تأسيس شده است.