سه شنبه 16 دی 1393-22:25

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست:

سايت پرنده نگري، پياده رو و پيست اسب در آشوراده اجرا می شود

احمدعلی کیخا: بنده به عنوان معاونت فني سازمان محیط زیست مي گويم در چارچوب مطالعاتي كه انجام شده است مي توانيم فعاليت طبيعت گردي در آشوراده انجام دهيم


مازندنومه؛ سرویس محیط زیست و گردشگری، محمد اسماعیل بخشی سورکی: احمدعلي كيخا -معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست- در گفتگو با برنامه متن –حاشيه در خصوص گفت و شنودهاي رسانه اي جزيره آشوراده و ميانكاله اظهار داشت: پروژه طبيعت گردي در اغلب كشورهاي جهان مرسوم است و بحث ما امضاي موافقت نامه با سازمان گردشگري براي اين موضوع بوده است.

وي با بيان اينكه مسايل حاشيه اي در اين خصوص بسيار بوده است، گفت: اصلا ملك و زميني به كسي واگذار نشده و واگذاري املاك در مناطق تحت مديريت ما غيرقانوني است.

كيخا ابراز داشت: واگذاري اراضي دولتي ممنوع است.

وي با بيان اينكه از حدود يك دهه قبل در مناطق تحت مديريت سازمان طرح هايي تحت عنوان طرح هاي مديريت جامع و تفصيلي مناطق انجام شده است، افزود: اين كار توسط مشاوران با مشاركت دست اندركاران در سازمان محيط زيست و همچنين دانشگاهيان و محلي ها تدوين و طراحي شده است.

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: مطالعات شبه جزيره ميانكاله از حدود يك دهه قبل انجام و توسط شوراي برنامه ريزي استان تصويب شده است كه نتيجه آن نقشه زوم بندي بوده است كه به ما تحويل داده اند.

وي ادامه داد : در اين نقشه زوم بندي در جزيره آشوراده حدود 408 هكتار به صورت زوم بندي طبيعت گري مشخص شده است.

كيخا با اشاره به واگذاري ملك در گذشته و ورود سازمان بازرسي در اين خصوص اظهار داشت: در آن مورد طرف با واگذاري ملك، سند گرفته است كه توسط سازمان بازرسي باطل شد اما اكنون واگذاري صورت نمي گيرد.

وي گفت: تفاهم نامه اي با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري امضا شده است كه بخش خصوصي كه مايل باشد سرمايه گذاري كند مي تواند طرح خود را به ميراث فرهنگي ارائه دهد كه در صورت تاييد ما مي تواند آن را اجرا كند.

اين مسئول با بيان اينكه ما اجازه داديم كه بخش خصوصي در اين منطقه فعاليت طبيعت گردي انجام دهد، گفت: در حال حاضر اصلا پروژه اي در دست اجرا نيست كه سازمان بازرسي قصد متوقف كردن آن را داشته باشد.

كيخا ادامه داد: سازمان بازرسي كان لم يكن كردن تفاهم نامه را اعلام نكرده است.

وي گفت: بحث فني اين است كه مي توان در اين منطقه فعاليت طبيعت گردي انجام داد يا خير كه بنده به عنوان معاونت فني سازمان مي گويم بله در چارچوب مطالعاتي كه انجام شده است مي توانيم فعاليت طبيعت گردي انجام دهيم.

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست با نفي هر گونه ساخت و ساز تله كابين و پيست اسكي در اين منطقه اظهار داشت: سايت پرنده نگري، پياده روهاي چوبي، پيست اسب دواني و كارهاي سازگار با محيط آن منطقه مورد نظر ما است.

اين مسئول با نفي فرض هاي موجود در اين زمينه گفت: كارهايي كه در چارچوب ضابطه و مقررات سازمان براي طبيعت گردي است مشخص شده است و تنها در اين ضابطه سرمايه گذار، مي تواند فعاليت كند كه هنوز اصلا طرحي از ميراث فرهنگي در اين خصوص دريافت نكرده ايم.

كيخا گفت: با انجام فعاليت هاي طبيعت گردي در مناطق تحت مديريت سازمان نه تنها موافق هستيم، بلكه فكر مي كنيم اين ضرورتي براي امر حفاظت اين مناطق است.

وي ابراز داشت: مشكل جايي است كه افراد از منظر خود فعاليت طبيعت گردي را تفسير مي كنند اما از منظر ما چيزي است كه در همه جاي دنيا انجام مي شود كه سازگار با طبيعت هم هست

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: متاسفانه ديوار بي اعتمادي بلندي در گذشته ايجاد شده است كه مي گويند معمولا اين اتفاقات با اين رويكرد شروع مي شود اما راه ديگري را مي رود كه ما حق مي دهيم.

وي ادامه داد: اين نبود اعتماد براي ما هم وجود دارد اما مراقبت خواهيم كرد كه چنين اتفاقي رخ ندهد.