جمعه 8 اسفند 1393-8:4

همایش تاریخ محلی در قاب دوربین(1)

گزارش تصویری از نخستین همایش بین المللی تاریخ محلی مازندران/عکس: جواد رزاقی