جمعه 8 اسفند 1393-8:6

همایش تاریخ محلی در قاب دوربین(2)

گزارش تصویری از نخستین همایش بین المللی تاریخ محلی مازندران/عکس: جواد رزاقی