چهارشنبه 4 آبان 1384-0:0

بازار کشتي گرم مي شود

رقابت هاي كشتي آزاد ليگ برترباشگاه هاي كشور"جام رياست جمهوري" از "پنج شنبه شب" درشهرهاي مختلف آغاز مي‌شود که درچارچوب اين مسابقات چهار تيم از استان مازندران حضور دارند.


دراولين هفته اين مسابقات از گروه ب تيم پيام ارتباطات ساري درسالن مرحوم سيدرسول حسيني ميزبان مهرگان نور است و از گروه الف تيم‌هاي جوانان مازندران و جويبارلوله جويبار درسالن حاجي زاده جويبار به مصاف هم مي روند.

حضورچهار تيم از مجموع يازده تيم اين دوره از مسابقات ازاستان مازندران بيانگر پتانسيل و توان كشتي مازندران در كشور است و اغراق نيست اگر گفته شود، مازندران مهد كشتي ايران است.

فردا شب در ساري تيم " حامد ميرعماديان" سرمربي تيم پيام ارتباطات ساري دو كشتي گير خارجي خود الداركوتارنيدزه و ريوازميندورشلي را درتركيب خود نخواهد داشت.

ميرعماديان در مورد علت حضور نداشتن اين دو كشتي‌گير گفت : اين دوكشتي گير امشب وارد تهران مي‌شوند، خسته‌اند و به همين علت نمي‌توانند ما را دراولين مسابقه كمك كنند.

وي تركيب تيمش در مقابل مهرگان نور را به اين شرح اعلام كرد: وزن ‪۵۰‬ كيلوگرم جواد دادشي ، وزن ‪ ۵۵‬كيلوگرم تقي دادشي ، وزن ‪ ۶۰‬كيلوگرم بهنام طيبي ، وزن ‪ ۶۶‬كيلوگرم محمد قاسمي زاده و وزن ‪ ۷۴‬كيلوگرم عليرضا يزدي يا محسن بابايي ، وزن ‪ ۸۴‬كيلوگرم سعيد نيستاني، وزن ‪ ۹۶‬كيلوگرم شاهرخ صداقتي زاده و وزن ‪ ۱۲۰‬كيلوگرم جواد دماوندي .

كشتي گيران پيام ارتباطات ساري امشب ساعت ‪ ۱۸‬در مجموعه ورزشي داراب وزن كشي دارند.

درتيم مهرگان نور اميرعباس مرادگنجي به علت مصدوميت درمسابقه فردا شب مقابل پيام ارتباطات حضور ندارد.

"عباس حاج كناري" مربي تيم جوانان مازندران بهترين ره‌آورد اين مسابقات را كسب تجربه درمقابل كشتي‌گيران برتر ايران و جهان دانست.

وي افزود : قهرماني دراين مسابقات خيلي اهميت ندارد اما پيش بيني مي كنم سه تا چهار كشتي‌گيراز تيم جوانان مازندران به كشتي كشور معرفي شوند.

درتيم جويبارلوله جويبار ديويد موسلبز و حاج‌مراد گاتسيلف درتركيب تيم قرار دارند.

امايكي از مربيان تيم جويبار لوله از احتمال عدم حضور مهدي حاجي‌زاده درمسابقه فردا شب خبر داد.

رقابتهاي كشتي آزاد ليگ برتر باشگاههاي كشور فردا شب در حالي آغازمي‌شود كه فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران با ميزباني ساري براي مسابقات كشتي قهرماني جهان در سال ‪ ۲۰۰۶‬موافقت كرده است.

ضمن اين كه مسابقات كشتي آزاد جام جهان پهلوان تختي نيز درمازندران برگزار خواهد شد.

با برگزاري اين مسابقات مهم، مازندران درنيمه دوم سال هشتادو چهار شاهد رخدادهاي مهم كشتي جهان خواهد بود. (irna)