شنبه 20 اسفند 1384-0:0

هلوکاست مازندراني ها

باشگاه خبرنگاران جوان مركز مازندران همايش هلوكاست، واقعيت يا رويا" را بيست وسوم اسفند امسال در ساري برگزار مي‌كند.


"اميد نيك نژاد" -دبير اين همايش- گفت: مظلوم نمايي وسوء‌استفاده از احساسات ، يكي از مهمترين عوامل ايجاد دولت نامشروع صهيونيستي بود كه با بهره‌گيري از افسانه هلوكاست همراه بوده‌ است.

وي افزود: به چالش كشاندن اين موضوع توسط رياست جمهوري موج گسترده‌اي را در جهان ايجاد كرد و در اين راستا در حمايت از مواضع دكتراحمدي نژاد و مظلوميت فلسطين اين همايش برگزار مي‌شود.

وي تصريح كرد: در شرايطي كه كشورهاي غربي با تمسك به آزادي بيان ، توهين به ساحت عزيزترين شخصيت يك ونيم ميليارد مسلمان را توجيه مي‌كنند هر گونه اظهارات در مورد هلوكاست در اين كشورها جرم و گناهي نابخشودني است.

وي تنوير افكار عمومي و حمايت از مردم فلسطين كه قربانيان اين افسانه هستند را از اهداف برگزاري اين همايش برشمرد.

نيك نژادگفت: دراين همايش نماينده جنبش حماس دركشور، اساتيد دانشگاهها و تشكل‌هاي دانشجويي حضور دارند.(irna)